Amakhasi okungewona awe-Japanese ahunyushwa ngokuzenzakalelayo futhi
Ingase ingahunyushwa ngendlela efanele.
Ulimi
Imenyu
Ukucinga
I-Tint
ejwayelekile
usayizi wefonti
ukunwetshwa
ejwayelekile
Nciphisa

ulimi

Ezinye izilimi

MENU

Ulwazi oluphilayo

ukunakekelwa kwezokwelapha

Umshwalense wezempilo/wezempilo

inhlalakahle

Izingane / imfundo

Sebenza

Inqubo yomhlali

Ezezindlu / Ezokuthutha

Esimeni esiphuthumayo

Ukufunda impilo yonke/Ezemidlalo

Xhumana

Ukubonisana nabezizwe

Umsekeli Wokuhumusha Ukuhunyushwa Komphakathi

Iseluleko sezomthetho samahhala

Esinye isibali sokubonisana

Izinhlekelele / ukuvimbela izinhlekelele / izifo ezithathelwanayo

 Ulwazi Lwenhlekelele

Ulwazi lokuvimbela izinhlekelele

Ulwazi lwezifo ezithathelwanayo

Ukufunda isiJapane

Qala ukufunda isiJapane

Qala ukufunda isiJapane kunhlangano

Thatha ikilasi lesiJapane

Umsebenzi wama-Japanese womuntu ngamunye

Hlanganyela ngesiJapane

Ikilasi lolimi lwesiJapane edolobheni

Izinto zokufunda

Ukuhwebelana kwamazwe ngamazwe / ukuqonda kwamazwe ngamazwe

Ukuhwebelana kwamazwe ngamazwe Ukuqonda kwamazwe ngamazwe

ivolontiya

Isibonelelo seqembu

Volontiya

Ukuqeqeshwa kwamavolontiya

Umsebenzi wama-Japanese womuntu ngamunye [Ilungu lokushintshanisa]

Isingeniso sokuzithandela

Thola ivolontiya

Isaziso esivela eChiba City Hall

I-newsletter evela kubaphathi bakamasipala (inguqulo ecashuniwe)

Isaziso

I-Chiba City Life Information Magazine (eshicilelwe esikhathini esidlule)

Ukubuka konke kwenhlangano

Ibhizinisi eliyinhloko

Ukudalulwa kolwazi

Ukusekela uhlelo lobulungu nolunye ulwazi

Ukubhalisa / ukubhukha / isicelo

Bhalisela

faka isicelo

Umsebenzi wokubhuka isikhala

Uhlelo lokuphatha

SEARCH

Isikole sasenkulisa / inkulisa / isikole

Isikole se-nursery

Isikole se-nursery

Lena indawo yokunakekela izingane (kusukela enyangeni elandela usuku olulandela izinyanga ezintathu ubudala kuya ngaphambi kokungena esikoleni samabanga aphansi) ezinabazali abasebenzayo noma abasesimweni lapho kunzima ukuzinakekela ngenxa yokugula noma isikhathi eside- ukunakekelwa kwethemu.Izimali zokunakekela izingane ziyahlukahluka kuye ngezimo zomndeni.

Ukuze uthole imininingwane, sicela uthinte Uphiko Lwezindaba Zezingane Nezomndeni Wesikhungo Sezempilo Nezenhlalakahle yesigceme ngasinye.

Igumbi lezingane

Uma kungenjalo, sizonakekela izingane zesikole samabanga aphansi

Lena indawo yokunakekela izingane zesikole samabanga aphansi lapho abazali bazo besebenza noma bengekho ekhaya emini.

Ukuze uthole imininingwane, sicela uthinte Uphiko Lwezindaba Zezingane Nezomndeni Wesikhungo Sezempilo Nezenhlalakahle yesigceme ngasinye.


Uhlelo lwezemfundo

Uhlelo lwezemfundo eJapan ngokuyisisekelo luyibanga lesi-6 esikoleni samabanga aphansi, ibanga lesi-3 esikoleni samabanga aphakeme esincane, ibanga lesi-3 esikoleni samabanga aphakeme, kanye nelesine enyuvesi.Isikole siqala ngo-April futhi siqede ibanga lokuqala ngoNdasa wonyaka olandelayo.

Izikole zamabanga aphansi nezincane ziyimfundo eyimpoqo, futhi ukubhaliswa kwezingane ezineminyaka engu-4 ngo-April 1 walowo nyaka.


Inqubo yokungena

inkulisa

Sizokwazisa ngosuku nendawo yesicelo sokwamukelwa "Ephepheni Lezindaba Zokuphatha Kumasipala waseChiba" ngo-Okthoba.Ukuze uthole imininingwane, sicela uthinte I-Kindergarten Support Division (TEL 10-043-245).

Ngaphezu kwalokho, kunohlelo lokuhlomula lwemali yokunakekela izingane zezingane ezibhalise enkulisa futhi ezinerejista yokuhlala eDolobheni laseChiba ukuze izingane eziningi ngangokunokwenzeka zikwazi ukuya enkulisa.Ukuze uthole imininingwane, sicela uthinte I-Kindergarten Support Division (TEL 043-245-5100).

Ukubhalisa esikoleni samabanga aphansi nesincane

Abantu bangaphandle abaphoqelekile ukuthi baye esikoleni, kodwa bangadlulisela noma babhalise ezikoleni zamabanga aphansi zikamasipala kanye nezikole zamabanga aphezulu.Sicela ufake isicelo sokuya esikoleni ngesikhathi sokubhaliswa komhlali ekhawuntani evamile yezakhamizi.

Emindenini ebhalise njengezakhamuzi futhi enezingane zakwamanye amazwe ezineminyaka yobudala ukuze zingene ebangeni lokuqala lesikole samabanga aphansi, sizothumela "Ifomu Locwaningo Lwesikole (nefomu lesicelo)" ekuqaleni kukaSepthemba ngaphambi kokubhalisa. Sicela ulibuyisele cishe ngomhla ka-1 inyanga.

Labo okulindeleke ukuthi baphothule amabanga aphansi bavunyelwe esikoleni samabanga aphezulu.

Ezikoleni zamabanga aphansi kamasipala amabanga aphansi namabanga aphezulu, ukufunda nezincwadi kumahhala, kodwa kwenziwa ukudla kwasemini kwesikole, ukuvakasha, nezinto zesikole.

Kulabo abasenkingeni yezimali, kunohlelo olubizwa nge-"school attendance support".

Uma ungathanda ukudlulisa noma ukubhalisa esikoleni esizimele, sicela ufake isicelo ngqo esikoleni esizimele ngasinye.

Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sicela uthinte Uphiko Lwezindaba Zezemfundo Lwebhodi Lezemfundo (TEL 043-245-5927).

Amakolishi namanyuvesi

Ukuze ubhalise esikoleni esiphakeme saseJapan, kufanele wenze ukuhlolwa kokungena.Kufanele futhi ube neminyaka eyi-4 ngo-Ephreli 1st wonyaka, usuqede iminyaka eyi-15 yemfundo yesikole phesheya, noma uphothule noma kulindeleke ukuthi uphothule esikoleni esiphakeme saseJapan.

Imali yokufunda izokhokhwa kubafundi abasemakhaya anemali etholwa minyaka yonke engaphansi kwezigidi ezingu-910 zamayen, kanti kubafundi abanzima ngokwezimali ukufunda, "izinzuzo zokufunda" zizosetshenziselwa izincwadi zokufunda kanye nezinsiza zokufundisa. .