Amaphepha angengowaseJapan aguqulelwa ngokuzenzekelayo kwaye
Isenokungaguqulelwa ngokuchanekileyo.
ulwimi
imenyu
ukufuna
Tint
umgangatho
Luhlaza
isayizi yefonti
Ukwandiswa
umgangatho
Nciphisa

ULWIMI

Ezinye iilwimi

imenyu

Ulwazi oluphilayo

unyango

I-inshurensi yezonyango / yezempilo

intlalontle

Abantwana / imfundo

Umsebenzi

Inkqubo yabahlali

Ezezindlu / ezothutho

Kwimeko kaxakeka

Ukufunda ubomi bonke/iMidlalo

Thetha

Ukubonisana nabangaphandle

Umxhasi woToliko loLuntu

Iingcebiso zomthetho zasimahla

Enye ikhawuntara yokubonisana

Iintlekele / uthintelo lweentlekele / izifo ezosulelayo

 Ulwazi Lwentlekele

Ulwazi lothintelo lwentlekele

Ulwazi lwezifo ezosulelayo

Imfundo yaseJapan

Qala ukufunda isiJapan

Qala ukufunda isiJapan kumbutho

Thatha iklasi yaseJapan

Umsebenzi omnye-on-one waseJapan

Sebenzisana ngesiJapani

Iklasi yolwimi lwaseJapan esixekweni

Izixhobo zokufunda

Utshintshiselwano lwamazwe ngamazwe / ukuqonda ngamazwe ngamazwe

Utshintshiselwano lwamazwe ngamazwe Ukuqonda kwamazwe ngamazwe

ボ ラ ン テ ィ ア

Isibonelelo seqela

Ivolontiya

Uqeqesho lwamavolontiya

Umsebenzi omnye-on-one waseJapan [Ilungu lotshintshiselwano]

Intshayelelo yevolontiya

Fumana ivolontiya

Isaziso esivela kwiHolo yeSixeko saseChiba

Incwadana evela kulawulo lukamasipala (isicatshulwa esicatshulweyo)

Qaphela

Imagazini yoLwazi ngoBomi yeSixeko saseChiba (upapasho oludlulileyo)

Isishwankathelo sombutho

Ishishini eliphambili

Ukuxelwa kolwazi

Ukuxhasa inkqubo yobulungu kunye nolunye ulwazi

Ubhaliso / ugcino / isicelo

ukubhalisa

Faka isicelo

Umsebenzi wogcino indawo

Inkqubo yolawulo

SEARCH

Isikolo sabantwana abancinci / i-kindergarten / isikolo

Isikolo sabantwanana

Isikolo sabantwanana

Le yindawo yokunyamekela abantwana (ukususela kwinyanga elandela usuku olusemva kweenyanga ezi-3 ubudala ukusa ngaphambi kokungena kwisikolo samabanga aphantsi) abanabazali abasebenzayo okanye abakwimeko ekunzima ukubanyamekela ngenxa yokugula okanye ixesha elide— ukhathalelo lwexesha.Imirhumo yokukhathalela abantwana iyahluka ngokuxhomekeke kwiimeko zentsapho.

Ukufumana iinkcukacha, nceda uqhagamshelane neCandelo leMicimbi yoSapho yaBantwana kunye neZiko lezeMpilo neNtlalontle lewadi nganye.

Igumbi labantwana

Ukuba akunjalo, siya kubakhathalela abantwana besikolo samabanga aphantsi

Le yindawo yokunyamekela abantwana besikolo samabanga aphantsi xa abazali babo besebenza okanye bengekho ekhaya emini.

Ukufumana iinkcukacha, nceda uqhagamshelane neCandelo leMicimbi yoSapho yaBantwana kunye neZiko lezeMpilo neNtlalontle lewadi nganye.


Inkqubo yemfundo

Inkqubo yemfundo eJapan ngokusisiseko ibakala lesi-6 kwisikolo samabanga aphantsi, ibakala lesi-3 kwisikolo samabanga aphakamileyo esiphantsi, ibakala lesi-3 kwisikolo samabanga aphakamileyo, kunye nebakala lesi-4 eyunivesithi.Isikolo siqala ngo-Epreli size sigqibe ibanga lokuqala ngoMatshi wonyaka olandelayo.

Izikolo zamabanga aphantsi nezisezantsi ziyimfundo enyanzelekileyo, kwaye ubhaliso lwabantwana abaneminyaka emi-4 ngo-Aprili 1 waloo nyaka.


Inkqubo yokwamkelwa

Enkulisa

Siza kukwazisa ngomhla kunye nendawo yesicelo sokwamkelwa kwi-"Chiba Municipal Administration Newsletter" ngo-Okthobha.Ngeenkcukacha, nceda uqhagamshelane neCandelo leNkxaso yeNkulisa (TEL 10-043-245).

Ukongeza, kukho inkqubo yenzuzo yeefizi zokunakekelwa kwabantwana kubantwana ababhalise kwi-kindergarten kunye nokubhaliswa kwabahlali kwiSixeko saseChiba ukwenzela ukuba abantwana abaninzi kangangoko banakho ukuya kwi-kindergarten.Ngeenkcukacha, nceda uqhagamshelane neCandelo leNkxaso yeNkulisa (TEL 043-245-5100).

Ukubhalisa kwisikolo samabanga aphantsi kunye namabanga aphakamileyo

Abemi bamazwe angaphandle abanyanzelekanga ukuba baye esikolweni, kodwa banokutshintshela okanye babhalise kwizikolo eziziiprayimari zikamasipala nakwizikolo zamabanga aphakamileyo asezantsi.Nceda ufake isicelo sokuhamba isikolo ngexesha lokubhaliswa kwabahlali kwiKhawuntara Jikelele yabemi.

Kwiintsapho ezibhalise njengabahlali kunye nabantwana bamazwe angaphandle abakwiminyaka yobudala ukuba bangene kwibanga lokuqala kwisikolo samabanga aphantsi, siya kuthumela i-"School Survey Form (kunye nefomu yesicelo)" ekuqaleni kukaSeptemba ngaphambi kokubhaliswa. Nceda uyibuyisele malunga ne-1 inyanga.

Abo kulindeleke ukuba baphumelele kwisikolo samabanga aphantsi bamkelwa kwisikolo samabanga aphakamileyo samabanga aphakamileyo.

Kwizikolo zamabanga aphantsi zikamasipala namabanga aphakamileyo aphantsi, izifundo neencwadi zezifundo zisimahla, kodwa kwenziwa isidlo sasemini sesikolo, ukhenketho, nezinto zesikolo.

Kwabo banengxaki yemali, kukho inkqubo ebizwa ngokuba yi-"school attendance support".

Ukuba ungathanda ukutshintshwa okanye ukubhalisa kwisikolo sabucala, nceda ufake isicelo ngqo kwisikolo sabucala ngasinye.

Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane neCandelo leMicimbi yezeMfundo leBhodi yeMfundo (TEL 043-245-5927).

Iikholeji kunye neeyunivesithi

Ukuze ubhalise kwisikolo samabanga aphakamileyo saseJapan, kuya kufuneka wenze uviwo lokungena.Kufuneka ube neminyaka eli-4 ubudala ngo-Epreli 1st wonyaka, ugqibe iminyaka eyi-15 yemfundo yesikolo phesheya, okanye uphumelele okanye kulindeleke ukuba uphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo saseJapan.

Imali yokufunda iya kuhlawulwa kubafundi abakumakhaya anengeniso yonyaka engaphantsi kwe-910 yezigidi ze-yen, kwaye kubafundi abanengxaki yemali yokufunda, "iinzuzo zokufunda" ziya kusetyenziselwa iincwadi zezifundo kunye nezixhobo zokufundisa. .