Ang mga pahinang hindi Hapon ay awtomatikong isinasalin at
Maaaring hindi ito naisalin nang tama.
wika
menu
paghahanap
Tint
pamantayan
laki ng font
pagpapalawak
pamantayan
Paliitin

ANG WIKA

Iba pang mga wika

mENU

Buhay na impormasyon

Medikal

Kagalingan

Mga bata / edukasyon

仕事

Pamamaraan ng residente

Pabahay / Transportasyon

Sa oras ng panganib

Kumonsulta

Pagkonsulta sa dayuhan

Libreng legal na payo

Iba pang counter ng konsultasyon

Mga sakuna / pag-iwas sa sakuna / mga nakakahawang sakit

 Impormasyon sa sakuna

Impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad

Impormasyon sa nakakahawang sakit

pag-aaral ng Hapon

Simulan ang pag-aaral ng Japanese sa asosasyon

Makipag-ugnayan sa Japanese

Kumuha ng Japanese class

klase ng wikang Hapon sa lungsod

Mga materyales sa pag-aaral

Internasyonal na palitan / internasyonal na pag-unawa

Internasyonal na palitan Internasyonal na pag-unawa

boluntaryo

Magboluntaryo

Pagsasanay ng boluntaryo

Paunawa mula sa Chiba City Hall

Newsletter mula sa municipal administration (excerpt version)

Abiso

Chiba City Life Information Magazine (nakaraang publikasyon)

Pangkalahatang-ideya ng samahan

Pangunahing negosyo

Pagsasara sa impormasyon

Pagsuporta sa sistema ng pagiging miyembro at iba pang impormasyon

Pagpaparehistro / pagpapareserba / aplikasyon

Magrehistro

Mag-apply

Pagpareserba ng espasyo ng aktibidad

Sistema ng pamamahala

Paghahanap

Mga uri ng mga klase sa Hapon

Ito ay isang klase ng wikang Hapon na isinasagawa ng Chiba City International Association bilang isang inisyatiba ng "Promotion Project for Creating a Comprehensive System for Regional Japanese Language Education" ng Chiba City.

* Kinakailangan ang pagpaparehistro ng mga mag-aaral ng Hapon upang makilahok sa klase ng Hapon.

Uri ng klase


Beginner class 1

Matutunan kung paano gumawa ng mga pangunahing pangungusap, bokabularyo, at expression ng Japanese.
Magagawa mong ihatid ang iyong sarili, ang iyong mga karanasan at opinyon.


Beginner class 2

Magagawa mong ihatid ang iyong mga karanasan at kaisipan sa mga pamilyar na tema.
Matututo ka rin ng grammar sa ikalawang kalahati ng klase ng baguhan.


Japanese literacy class

Ang klase na ito ay para sa mga taong marunong magsalita ngunit hindi magaling magbasa at magsulat.
Matututo ka ng hiragana, katakana, pagbabasa at pagsulat ng kanji, paggawa at pagsulat ng mga simpleng pangungusap, pagbabasa ng mga pangungusap na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay, atbp. ayon sa antas ng kasanayan ng mga kalahok.


Panggrupong klase sa pag-aaral

 Ang klase na ito ay para sa mga hindi makakadalo sa mga pangmatagalang klase.
 Ang mga taong hindi nakakaintindi ng Japanese ay maaari ding lumahok.


Klase ng buhay

 Matututo ka ng praktikal na Japanese na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng online na self-study at face-to-face hands-on learning kasama ang Japanese exchange staff.

Taunang iskedyul ng klase

Pakisuri ang taunang iskedyul ng kaganapan sa ibaba para sa tagal ng bawat klase.