Ang mga pahinang hindi Hapon ay awtomatikong isinasalin at
Maaaring hindi ito naisalin nang tama.
wika
menu
paghahanap
Tint
pamantayan
laki ng font
pagpapalawak
pamantayan
Paliitin

ANG WIKA

Iba pang mga wika

mENU

Buhay na impormasyon

Medikal

Kagalingan

Mga bata / edukasyon

仕事

Pamamaraan ng residente

Pabahay / Transportasyon

Sa oras ng panganib

Kumonsulta

Pagkonsulta sa dayuhan

Libreng legal na payo

Iba pang counter ng konsultasyon

Mga sakuna / pag-iwas sa sakuna / mga nakakahawang sakit

 Impormasyon sa sakuna

Impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad

Impormasyon sa nakakahawang sakit

pag-aaral ng Hapon

Simulan ang pag-aaral ng Japanese sa asosasyon

Makipag-ugnayan sa Japanese

Kumuha ng Japanese class

klase ng wikang Hapon sa lungsod

Mga materyales sa pag-aaral

Internasyonal na palitan / internasyonal na pag-unawa

Internasyonal na palitan Internasyonal na pag-unawa

boluntaryo

Magboluntaryo

Pagsasanay ng boluntaryo

Paunawa mula sa Chiba City Hall

Newsletter mula sa municipal administration (excerpt version)

Abiso

Chiba City Life Information Magazine (nakaraang publikasyon)

Pangkalahatang-ideya ng samahan

Pangunahing negosyo

Pagsasara sa impormasyon

Pagsuporta sa sistema ng pagiging miyembro at iba pang impormasyon

Pagpaparehistro / pagpapareserba / aplikasyon

Magrehistro

Mag-apply

Pagpareserba ng espasyo ng aktibidad

Sistema ng pamamahala

Paghahanap

Gabay sa buhay para sa mga dayuhan

Gabay sa buhay para sa mga dayuhan

2021.2.10 Kumonsulta

Sa Chiba City International Association, mga dayuhang nakatira sa Chiba City
Para sa (pangunahin sa mga bagong lipat sa Lungsod ng Chiba)
Ipinapaliwanag namin ang pangangalagang medikal, edukasyon, kapakanan, atbp. sa mga wikang banyaga.
Mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng telepono o email.

Pwede rin online (ZOOM).

Lokasyon / LUGAR
Chiba City International Association
Chiba City International Association

Application Contact / Apply 咨询
TEL 043 (245) 5750
koreo guidance@ccia-chiba.or.jp