หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

[ประกาศแก้ไข] เกี่ยวกับ "การฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย"

[ประกาศแก้ไข] เกี่ยวกับ "การฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย"

2021.11.24 ความคิดริเริ่มของสมาคม

มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม ซึ่งตีพิมพ์ในหน้า 14 ของจดหมายข่าวการบริหารเทศบาลเมืองชิบะ ฉบับเดือนธันวาคม
คำอธิบายของวันในสัปดาห์ "Easy Japanese Training" ออนไลน์
ฉันผิดไป.

(ถูกต้อง) วันที่ 15 มกราคม (เสาร์) 13:30-15:30
(ผิด) วันที่ 15 มกราคม (วันพุธ) 13:30-15:30

ขออภัยในการแก้ไขใด ๆ

* ของ "การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นง่าย"คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและการสมัคร