หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

ทุนกลุ่ม

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

ธุรกิจส่งเสริมความเข้าใจพหุวัฒนธรรม

[โครงการส่งเสริมความเข้าใจหลากวัฒนธรรม]

มุ่งสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยจัดร้านแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างชาวต่างชาติกับพลเมืองญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับพี่น้องและเมืองแห่งมิตรภาพในเมืองชิบะ หลักสูตรภาษา ฯลฯ เราดำเนินธุรกิจให้ความร่วมมือด้วย

<Exchange Salon>

เราดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น การจัด "การประชุมแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น" เพื่อประกาศว่าชาวต่างชาติรู้สึกอย่างไรในญี่ปุ่นและแนะนำวัฒนธรรมโดยชาวต่างชาติที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเมือง ฉันคือ

<โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน>

เมืองชิบะมีเจ็ดเมืองพี่น้องและเมืองแห่งมิตรภาพทั่วโลก ในจำนวนนี้ เราส่งและรับคนหนุ่มสาวที่จะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปในสามเมือง และในขณะที่อยู่ในเมืองของกันและกัน เราเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเรากำลังดำเนินการเพื่อโต้ตอบกับพลเมืองอย่างกว้างขวาง

บันทึกการจัดส่ง

Reiwa 2nd ถึง 4th ถูกยกเลิกเนื่องจากอิทธิพลของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่

ปีแรกของ Reiwa เมืองนอร์ทแวนคูเวอร์ (แคนาดา) ฮูสตัน สหรัฐอเมริกา

<หลักสูตรภาษา>

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เรากำลังดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม