หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

โครงการช่วยเหลือชาวต่างประเทศ

[โครงการช่วยเหลือชาวต่างประเทศ]

เราจัดทำโครงการสนับสนุนต่างๆ เช่น การสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น การให้คำปรึกษาด้านชีวิตในต่างประเทศ / การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการสนับสนุนสำหรับชาวต่างชาติในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถดำรงชีวิตในฐานะสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นได้

<สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น>

เราให้โอกาสในการสนทนาแบบตัวต่อตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัคร (สมาชิกแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น) และจัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

<ปรึกษาปัญหาชีวิตต่างประเทศ / ปรึกษากฎหมาย>

สำหรับการให้คำปรึกษาในชีวิตประจำวันที่เกิดจากความแตกต่างของภาษาและประเพณี เราจะตอบกลับทางโทรศัพท์หรือที่เคาน์เตอร์

เรายังเสนอคำแนะนำทางกฎหมายฟรีจากทนายความ

<ช่วยเหลือชาวต่างชาติในกรณีภัยพิบัติ>

เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติร่วมมือกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เรากำลังส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโดยเข้าร่วมในการฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติและจัดชั้นเรียนการป้องกันภัยพิบัติ