หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

ทุนกลุ่ม

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

สื่อการเรียนรู้

[ก่อนใช้]

・ คุณสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนนี้และใช้งานได้หลังจากระบุเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

・ ไม่สามารถใช้เพื่อการค้าได้

・ โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเมื่อพิมพ์ซ้ำบนเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับวิดีโอ

・ ห้ามทำซ้ำวิดีโอ

・ ห้ามฝังและแจกจ่ายวิดีโอบนเว็บไซต์ บล็อก SNS หรือเผยแพร่ในรูปแบบที่รวบรวมไว้ในเฟรม

สื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่สื่อถึงฉัน

สื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว

ดาวน์โหลด "กรณีของไลฟ์สไตล์"

* วัสดุที่ใช้โดยสมาคมระหว่างประเทศเมืองชิบะเป็น "ตัวอย่างกิจกรรมประจำวัน" คือ
<ตัวอย่างกิจกรรมประจำวันที่จัดการโดยแผนหลักสูตรมาตรฐาน (ฉบับโดยละเอียด)> จัดพิมพ์โดยสำนักงานกิจการวัฒนธรรม

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น