หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

ชั้นเรียนการอ่านภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนการอ่านภาษาญี่ปุ่น

สิ่งที่ต้องทำในชั้นเรียน

  1. ฮิระงะนะ คะตะคะนะ การอ่านและการเขียนคันจิ การสร้างและการเขียนประโยคอย่างง่าย
  2. อ่านประโยคที่จำเป็นสำหรับชีวิต
    * หากคุณไม่เข้าใจฮิรางานะหรือคาตาคานะเลย โปรดเข้าร่วมใน "ชั้นเรียนศึกษาแบบกลุ่ม (บทนำ)" "ชั้นเรียนโยมิคากิ" มีผู้เข้าร่วมที่เข้าใจฮิรางานะและคาตาคานะเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เคยเขียนหรืออ่านประโยคที่ต่อเนื่องกันหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้อักษรจีน

จำนวนหลักสูตรและระยะเวลา

  1. ดำเนินการทั้งหมด 10 ครั้ง
  2. 1 ชม. ครั้งเดียว

ที่ตั้ง (1) หรือ (2)

  1. ห้องประชุมสมาคมนานาชาติเมืองชิบะ
  2. ใช้ระบบการประชุมทางเว็บออนไลน์ (เมื่อไม่สามารถสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเนื่องจากการติดเชื้อ coronavirus ใหม่)

料金

1,000 เยน (รวมสื่อการสอน)

หนังสือเรียน

  1. วัสดุพิมพ์
  2. เนื้อหาเว็บ

ระยะเวลาดำเนินการ

 เฟส 1 คลาสตัวต่อตัว 6 มิถุนายน - 1 สิงหาคม ทุกวันพุธ เวลา 8:3 ถึง 13:30 น.

 เฟส 2 คลาสตัวต่อตัว 10 มิถุนายน - 5 สิงหาคม ทุกวันพุธ เวลา 12:14 ถึง 13:30 น.


สอบถาม/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

กรุณาติดต่อเราจาก "ถามเกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น" ด้านล่าง
กรุณาเขียนคำถามของคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นให้มากที่สุด


สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น

ในการสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ระหว่างการลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่น ฉันจะตรวจสอบความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

การสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับในเวลาที่มีการตรวจสอบความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

กรุณาจองลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นและตรวจความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น