หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

ทุนกลุ่ม

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

กิจกรรมจิตอาสาของสมาคมนานาชาติเมืองชิบะ

กิจกรรมจิตอาสาของสมาคมนานาชาติเมืองชิบะ

สมาคมระหว่างประเทศเมืองชิบะร่วมมือกับพลเมืองจำนวนมากในฐานะอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่หยั่งรากลึกในภูมิภาค

ใหม่! ล่ามชุมชน / ผู้สนับสนุนการแปล

คนที่พูดภาษาต่างประเทศในเมืองชิบะให้บริการที่จำเป็นสำหรับชีวิตทางสังคมเนื่องจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เรามีวงกลมระหว่างฝ่ายต่างๆ

ส่งเสริมล่ามชุมชนและผู้สนับสนุนการแปลที่สามารถให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่นและการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง

します

■ กิจกรรมล่ามชุมชนและผู้สนับสนุนการแปล ■

ในบรรดาโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กร / องค์กรสาธารณะหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราให้การสนับสนุนด้านการแปล / การแปลสำหรับเนื้อหาต่อไปนี้

(XNUMX) เรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหาร

(XNUMX) เรื่องที่เกี่ยวกับการปรึกษาหารือต่างๆ

(XNUMX) เรื่องการศึกษาของเด็ก นักศึกษา

(XNUMX) สุขภาพและสวัสดิการ

(XNUMX) ด้านการแพทย์

(XNUMX) สิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมเช่นสมาคมเพื่อนบ้าน

(XNUMX) สิ่งอื่น ๆ ที่ประธานเห็นว่าจำเป็น

เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมล่าม/สนับสนุนการแปลโดยชุมชน

ผู้สนับสนุนการตีความ/การแปลของชุมชนมีสิทธิ์ได้รับ "ค่าตอบแทนการบริการสวัสดิการที่ครอบคลุม" ดังต่อไปนี้โปรดตรวจสอบโบรชัวร์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดการชดเชย

         

ล่าม / แปล (นอกเหนือจากกิจกรรมล่ามชุมชน / ผู้สนับสนุนการแปล)

ล่ามในงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ คำแนะนำทั่วไปในการประชุมนานาชาติ ความช่วยเหลือแผนกต้อนรับ การแปลเอกสาร ฯลฯ

สมาชิกแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น เราจะช่วยคุณปรับปรุงการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

หมายเหตุ

 • ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาไม่มีรางวัลหรือค่าขนส่งสำหรับกิจกรรม
 • ตามกฎทั่วไป ผู้เรียนคนเดียวกับกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวเป็นกิจกรรมสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาประมาณ 1 ถึง 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 2 เดือน
 • สถานที่ของกิจกรรมจะเป็น Chiba City International Association Plaza (สมาคม) หรือกิจกรรมออนไลน์
 • มีระดับและความต้องการของผู้เรียนหลากหลาย ดังนั้นโปรดปรึกษาซึ่งกันและกันเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการเฉพาะ
 • ไม่ได้ระบุสื่อการสอน
 • เราไม่สามารถรับการแนะนำจากบุคคลในบางพื้นที่ได้
 • โปรดงดเว้นจากการเรียนภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาสาสมัครในช่วงภัยพิบัติ

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว เราจะช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยการแปลและแปลเป็นภาษาอาสาสมัครในกรณีเกิดภัยพิบัติ

โฮมสเตย์ เยี่ยมชมบ้าน

(1) โฮมสเตย์ (มีที่พักให้)

เราจะรับชาวต่างชาติที่มากับที่พักที่บ้าน

(2) เยี่ยมบ้าน (วันเดียว)

ชาวต่างชาติจะมาเยี่ยมบ้านคุณสักสองสามชั่วโมง

การแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แนะนำขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

แนะนำวัฒนธรรมต่างประเทศในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

เราจะแนะนำขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมและมัธยมต้นในเมือง

การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เข้าร่วมเป็นพนักงานในงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อให้คุณสนใจในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมากขึ้น

อื่น ๆ

 1. เมื่อจำเป็นสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครเท่านั้น เราอาจให้ข้อมูลติดต่อแก่ลูกค้าโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้า
 2. โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมอาสาสมัครไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำขอ ลูกค้าอาจจ่ายค่าขนส่งและรางวัล
 3. การลงทะเบียนอาสาสมัครจะได้รับการต่ออายุทุกสามปีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนของคุณ เช่น ที่อยู่หรือชื่อของคุณ หรือหากคุณปฏิเสธการลงทะเบียนเนื่องจากการย้าย ฯลฯ โปรดติดต่อเราทันที

เกี่ยวกับการประกันอาสาสมัคร

ในส่วนที่ค้างชำระ (รวมถึงกรณีค่าขนส่งตามจริง) กิจกรรมจิตอาสา”ระบบค่าตอบแทนกิจกรรมอาสาสมัครเมืองชิบะเป็นเป้าหมายของสมาคมจะจัดการขั้นตอนการลงทะเบียนและเบี้ยประกัน
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างกิจกรรมอาสาสมัคร โปรดติดต่อเราทันที

ความลับ confidential

อาสาสมัครที่ลงทะเบียนควรละเว้นจากการแบ่งปันหัวข้อหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวที่ได้รับระหว่างกิจกรรมกับโลกภายนอก
นอกจากนี้ โปรดรักษาความลับแม้ว่าระยะเวลาการลงทะเบียนจะหมดอายุหรือถูกลบไปแล้วก็ตาม
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา.


ผู้ที่ต้องการทราบวิธีการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร