หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

กำหนดการจัดงานประจำปี 2023

* วันที่ เวลา เนื้อหา ฯลฯ ของรายการที่ระบุในตารางงานประจำปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดทราบล่วงหน้า

2023

เมษายน

คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
4 มกราคม 8 มกราคม


วันหยุดช่วงโกลเด้นวีคคลิกที่นี่


พฤษภาคม

ระยะเวลาการสมัครเงินช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม
5 ธันวาคม - 10 มกราคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
5 มกราคม 13 มกราคม


ภาษาญี่ปุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ XNUMX (คาบที่ XNUMX)
5 ธันวาคม - 15 มกราคม


ภาษาญี่ปุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ XNUMX (คาบที่ XNUMX)
5 ธันวาคม - 16 มกราคม


กลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น (ภาคเรียนที่ XNUMX)
5 ธันวาคม - 17 มกราคม


พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น (ภาคเรียนที่ XNUMX)
5 เดือนถึง 8 เดือน


กลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น (ช่วงที่สอง)
5 ธันวาคม - 27 มกราคม

มิถุนายน


ร้านสอนภาษา ร้านสอนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น

XNUMX มิถุนายนถึง XNUMX กรกฎาคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
ฮิตฮิต月日


กรกฎาคม

บรรยายการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น (ช่วงที่ XNUMX)
7 ธันวาคม - 5 มกราคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
7 มกราคม 8 มกราคม


สิงหาคม

คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
8 มกราคม 5 มกราคม


กลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น (เทอม XNUMX)
8 ธันวาคม - 19 มกราคม


ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกลุ่ม (ภาคเรียนที่ XNUMX)
8 ธันวาคม - 23 มกราคม


การเข้าร่วมฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติร่วม XNUMX จังหวัดและเมืองต่างๆ
ฮิตฮิต月日


กันยายน

พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น (ภาคเรียนที่ XNUMX)
9 เดือนถึง 11 เดือน


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
9 มกราคม 9 มกราคม


ตุลาคม

ภาษาญี่ปุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ XNUMX (ช่วงที่สอง)
10 ธันวาคม - 2 มกราคม


ภาษาญี่ปุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ XNUMX (ช่วงที่สอง)
10 ธันวาคม - 3 มกราคม


พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น
10 ตุลาคม 6 ตุลาคม 10 ตุลาคม 10 ตุลาคม


ฝึกภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
ฮิตฮิต月日


การประชุมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น (สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นโดยชาวต่างชาติ)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม


ปาร์ตี้ฮาโลวีนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ(ลิงค์ HP เมืองชิบะ)
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม


พฤศจิกายน

บรรยายการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น (ภาคเรียนที่ XNUMX)
11 ธันวาคม - 4 มกราคม


พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น
11 ตุลาคม 10 ตุลาคม 11 ตุลาคม 14 ตุลาคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
11 มกราคม 11 มกราคม


ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกลุ่ม (เทอม XNUMX)
11 ธันวาคม - 15 มกราคม


กลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น (คาบที่ XNUMX)
11 ธันวาคม - 25 มกราคม

ธันวาคม

พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น
12 มกราคม 1 มกราคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
12 มกราคม 9 มกราคม


2024

มกราคม

พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น
1 มกราคม 13 มกราคม


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
ฮิตฮิต月日

กุมภาพันธ์

เทศกาลฟุเรไอนานาชาติเมืองชิบะ 2024
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์


คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
ฮิตฮิต月日


พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น
2 มกราคม 14 มกราคม


มีนาคม

คำแนะนำทางกฎหมายต่างประเทศ
3 มกราคม 9 มกราคม