หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

ทุนกลุ่ม

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

สวัสดิการคนพิการ

เราให้การสนับสนุนหลากหลายประเภทแก่ผู้พิการทางร่างกายหรือผู้พิการทางสติปัญญาในการรับความช่วยเหลือประเภทนี้ คนพิการทางร่างกายจำเป็นต้องมี "คู่มือสำหรับคนพิการ" และคนพิการทางสติปัญญาจำเป็นต้องมี "คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพ"

สำหรับรายละเอียด ให้ไปที่แผนกสนับสนุนผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุของศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการกลางโทร 043-221-2152
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการฮานามิกาวะโทร 043-275-6462
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ Inageโทร 043-284-6140
ศูนย์สวัสดิการและสุขภาพวาคาบะโทร 043-233-8154
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการสีเขียวโทร 043-292-8150
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการมิฮามะโทร 043-270-3154

นอกจากนี้ จำเป็นต้องมี "คู่มือสุขภาพและสวัสดิการผู้พิการทางสมอง" สำหรับความช่วยเหลือประเภทต่างๆ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิตสอบถามรายละเอียดได้ที่กองอนามัย ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการกลางโทร 043-221-2583
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการฮานามิกาวะโทร 043-275-6297
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ Inageโทร 043-284-6495
ศูนย์สวัสดิการและสุขภาพวาคาบะโทร 043-233-8715
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการสีเขียวโทร 043-292-5066
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการมิฮามะโทร 043-270-2287