หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

ทะเบียนราษฎร์ / ขั้นตอนการโอน

ประกาศ / ข้อเสนอ

ผู้ที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในเมืองชิบะหรือผู้ที่ย้ายไปยังเมืองชิบะ จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือบัตรประจำตัวผู้พำนักพิเศษที่แผนกเคาน์เตอร์ประชาชนทั่วไปหรือศูนย์พลเมืองของสำนักงานเขตภายใน 14 วันนับจากวันที่พวกเขาเริ่มอาศัยอยู่ใหม่ ที่อยู่อาศัย กรุณาส่งรายการที่จำเป็นเช่นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรเพื่อทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ผู้ที่ย้ายจากเมืองชิบะไปยังเมืองอื่น และผู้ที่เดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปจะต้องส่งการแจ้งเตือนด้วย

การเปลี่ยนแปลง การออกใหม่ และการคืนสิ่งของในบัตรประจำตัวผู้พำนักนอกเหนือจากที่อยู่จะดำเนินการโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นสำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

(*) สำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรแบบพิเศษ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษนอกเหนือจากที่อยู่ (ชื่อ สัญชาติ ฯลฯ) ขั้นตอนจะดำเนินการที่สำนักงานเขตนอกจากหนังสือเดินทางแล้ว ผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไปต้องรูปถ่าย 1 รูป (ยาว 4 ซม. x กว้าง 3 ซม.) (ถ่ายภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำร้อง, ลำตัวส่วนบน, ไม่มีฝาด้านหน้า, ไม่มีพื้นหลัง) โดยตัวบุคคลเอง อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวอายุต่ำกว่า 16 ปี ให้ยื่นคำร้องโดยบิดาหรือมารดาที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

(1) ผู้ที่ย้ายจากต่างประเทศไปเมืองชิบะ (หลังจากลงจอดใหม่)

ระยะเวลารับสมัคร

ภายใน 14 วันหลังจากย้าย

สิ่งที่คุณต้องการ

บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ หนังสือเดินทาง

(2) ผู้ที่ย้ายจากเขตเทศบาลอื่นมาที่เมืองชิบะ

ระยะเวลารับสมัคร

ภายใน 14 วันหลังจากย้าย

สิ่งที่คุณต้องการ

บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ บัตรแจ้งเตือนหรือบัตรหมายเลขของฉัน (บัตรประจำตัวประชาชน) ใบรับรองการโอน
(* ใบรับรองการย้ายออกจะออกที่ศาลากลางของที่อยู่เดิมของคุณ)

(3) ผู้ที่ย้ายมาอยู่ในเมืองชิบะ

ระยะเวลารับสมัคร

ภายใน 14 วันหลังจากย้าย

สิ่งที่คุณต้องการ

บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ บัตรแจ้งเตือนหรือบัตรหมายเลขของฉัน

(4) ผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ในการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักอันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งสถานภาพการพำนัก

ระยะเวลารับสมัคร

ภายใน 14 วันหลังจากออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก

สิ่งที่คุณต้องการ

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะผู้ที่มีบัตร)

(5) ข้อเสนอชื่อสามัญ

สิ่งที่คุณต้องการ

เอกสาร บัตรแจ้งเตือน หรือบัตร My Number ที่แสดงว่าชื่อที่คุณเสนอนั้นใช้ได้ในญี่ปุ่น
(*) ชื่อสามัญคือการจดทะเบียนและรับรองชื่อภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น นอกเหนือจากชื่อจริง
(ไม่อยู่ในบัตรประจำตัวผู้พำนัก / หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ)
(ตัวอย่าง) หากคุณใช้ชื่อคู่สมรสหลังแต่งงาน ฯลฯ


บัตรผู้อยู่อาศัย

"สัญชาติ / ภูมิภาค" "ชื่อ (ชื่อสามัญ)" "ที่อยู่" สำหรับชาวต่างชาติ
"หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนัก" "สถานะการพำนัก"
นี่คือใบรับรองที่รับรอง "ระยะเวลาการเข้าพัก"
ตามกฎทั่วไป โปรดนำใบรับรองนี้ติดตัวไปด้วยกับคุณหรือคนในครอบครัวเดียวกันที่สามารถยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรที่อยู่อาศัย ใบขับขี่ ฯลฯ) และสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ทั่วไปของพลเมือง ศูนย์พลเมือง หรือสำนักงานประสานงานของแต่ละวอร์ด สำนักงาน . .ต้องมีหนังสือมอบอำนาจหากตัวแทนสมัครใบรับรอง 1 เยนต่อสำเนา