หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

เงินบำนาญ

เงินบำนาญแห่งชาติ

บำเหน็จบำนาญแห่งชาติบริหารจัดการและดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งชาติอย่างรับผิดชอบตามเบี้ยประกันที่จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยและเงินสมทบของชาติซึ่งเป็นระบบที่จ่ายบำเหน็จบำนาญหากตรงตามเงื่อนไขในขณะนั้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตไม่ บกพร่อง

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจากเงินบำนาญแห่งชาติหมายเลข 1 ผู้เอาประกันภัยคือทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี ยกเว้นผู้ที่มีประกันพนักงานและคู่สมรสซึ่งจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อได้งานที่บริษัทหรือองค์กร ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็มีสิทธิ์เช่นกัน
หากผู้เอาประกันภัยรายแรกคลอดบุตร เบี้ยประกันสำหรับช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดจะได้รับการยกเว้นหากได้รับแจ้งนอกจากนี้ หากคุณใช้ชีวิตลำบากและยากต่อการจ่ายเบี้ยประกัน คุณอาจได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันหากคุณสมัคร


เงินบำนาญพนักงาน

ผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรจะเข้าร่วมบำเหน็จบำนาญสวัสดิการโดยอัตโนมัติในขณะเดียวกัน คุณจะเป็นผู้ประกันตนคนที่สองของบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
เบี้ยประกันจะถูกหักจากเงินเดือนของคุณ
สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานบำเหน็จบำนาญที่มีอำนาจเหนือวอร์ดของคุณ

คู่สมรสที่ต้องพึ่งพาบุคคลที่ลงทะเบียนในเงินบำนาญสวัสดิการเป็นผู้ประกันตนหมายเลข 3 ของประเทศ


การถอนเงินก้อน

หากคุณลงทะเบียนในเงินบำนาญแห่งชาติหรือเงินบำนาญสวัสดิการเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป และเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เลย คุณจะได้รับเงินค่าถอนเงินก้อนโดยเรียกร้องภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกเดินทางสำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานบำเหน็จบำนาญที่มีอำนาจเหนือวอร์ดของคุณ

แขวงชูโอะ เขตวาคาบะ เขตมิโดริ

สำนักงานบำเหน็จบำนาญแห่งชิบะ โทร 043-242-6320

แขวงฮานามิกาวะ, วอร์ดอินนาเกะ, เขตมิฮามะ

สำนักงานบำเหน็จบำนาญมาคุฮาริ โทร 043-212-8621