หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ประกันสุขภาพ/สุขภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

ทุนกลุ่ม

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

สถานรับเลี้ยงเด็ก / อนุบาล / โรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเตรียมอนุบาล

เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก (ตั้งแต่เดือนถัดจากวันหลังจาก 3 เดือนก่อนเข้าโรงเรียนประถม) ที่พ่อแม่ทำงานหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูแลยากเพราะเจ็บป่วยหรืออยู่นาน การดูแลระยะยาวค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของครอบครัว

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายกิจการเด็กและครอบครัวของศูนย์สุขภาพและสวัสดิการของแต่ละวอร์ด

ห้องเด็ก

ถ้าไม่เราจะดูแลเด็กประถม

เป็นสถานที่ดูแลเด็กชั้นประถมศึกษาเวลาที่พ่อแม่ทำงานหรือไม่อยู่บ้านในระหว่างวัน

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายกิจการเด็กและครอบครัวของศูนย์สุขภาพและสวัสดิการของแต่ละวอร์ด


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยโรงเรียนเริ่มในเดือนเมษายนและจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการลงทะเบียนระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบภายในวันที่ 1 เมษายนของปีนั้น


ขั้นตอนการรับสมัคร

โรงเรียนอนุบาล

เราจะแจ้งให้คุณทราบวันที่และสถานที่ของการสมัครเข้าเรียนใน "จดหมายข่าวการบริหารเทศบาลเมืองชิบะ" ในเดือนตุลาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสนับสนุนโรงเรียนอนุบาล (โทร.10-043-245)

นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการสำหรับค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กสำหรับเด็กที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนอนุบาลและมีการจดทะเบียนผู้อยู่อาศัยในเมืองชิบะ เพื่อให้เด็กจำนวนมากที่สุดสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้สอบถามรายละเอียดได้ที่กองสนับสนุนโรงเรียนอนุบาล (โทร.043-245-5100)

การลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียน แต่สามารถโอนหรือลงทะเบียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของเทศบาลได้กรุณาสมัครเข้าเรียนในขณะที่ลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยที่เคาน์เตอร์ทั่วไปของพลเมือง

สำหรับครอบครัวที่ลงทะเบียนเป็นผู้พำนักและมีบุตรต่างชาติที่อายุเท่าเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เราจะส่ง "แบบสำรวจโรงเรียน (และแบบฟอร์มใบสมัคร)" ทางไปรษณีย์ในช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนการลงทะเบียน โปรดส่งคืนภายในวันที่ 9 ของ เดือน.

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาจะเข้ารับการรักษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของเทศบาล ค่าเล่าเรียนและหนังสือเรียนฟรี แต่มีอาหารกลางวันที่โรงเรียน ทัศนศึกษา และอุปกรณ์การเรียน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงินมีระบบที่เรียกว่า "การสนับสนุนการเข้าโรงเรียน"

หากคุณต้องการย้ายหรือลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชน โปรดสมัครโดยตรงกับโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา (TEL 043-245-5927)

โรงเรียนมัธยมปลาย

หากต้องการลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น คุณต้องสอบเข้าคุณต้องมีอายุ 4 ปีภายในวันที่ 1 เมษายนของปี สำเร็จการศึกษาระดับโรงเรียนในต่างประเทศ 15 ปี หรือสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียนจะจ่ายให้กับนักเรียนในครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 910 ล้านเยน และสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินในการเรียน จะใช้ "ค่าเล่าเรียน" สำหรับหนังสือเรียนและสื่อการสอน และ "กองทุนทุนการศึกษาเมืองชิบะ" .