หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์

เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์

มีข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจำกัดรายได้และการจำกัดอายุ เพื่อรับสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายกิจการเด็กและครอบครัวของศูนย์สุขภาพและสวัสดิการของแต่ละวอร์ด

เงินช่วยเหลือบุตร

จะมอบให้กับผู้ที่กำลังเลี้ยงลูกจนถึงวันที่ 15 มีนาคมแรกหลังจากอายุครบ 3 ปี

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเด็ก

เมื่อเด็กอายุ 0 ปีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปสถานพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเมื่อได้รับยาที่ร้านขายยาประกันภัยตามใบสั่งยานอกโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจะเป็น เป็นผู้ประกันตน ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วน

ค่าเลี้ยงดูบุตร

จ่ายให้กับบิดามารดาหรือผู้ดูแลที่ดูแลเด็กจนถึงวันที่ 18 มีนาคม (อายุต่ำกว่า 3 ปีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจบางอย่าง) หลังจากอายุครบ 31 ปีในครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวเนื่องจากการหย่าร้าง ฯลฯ ..

เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูพิเศษ

มอบให้กับบิดามารดาหรือผู้ดูแลที่ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจในระดับปานกลางหรือสูงกว่า

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงชีวิต