หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

最新情報

2022.07.02
เรากำลังมองหาล่ามชุมชนและผู้สนับสนุนการแปล!
2022.07.01
เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2022 "จดหมายข่าวเทศบาลเมืองชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาญี่ปุ่นง่าย)
2022.06.30
กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว / การฝึกอบรมการพัฒนาทักษะกิจกรรมออนไลน์ & การประชุมแลกเปลี่ยน
2022.06.30
รายงาน Corona Weekly ใหม่ (ฉบับที่ 2022 มีนาคม 6)
2022.06.28
รายงาน Corona Weekly ใหม่ (ฉบับที่ 2022 มีนาคม 6)
2022.06.17
[รับสมัครผู้เข้าร่วม] "กลไกการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น วิธีใช้คู่มือแม่และเด็ก" (ออนไลน์)
2022.06.16
รายงาน Corona Weekly ใหม่ (ฉบับที่ 2022 มีนาคม 6)
2022.06.09
รายงานประจำสัปดาห์ Corona ใหม่ (2022 มิถุนายน 9)
2022.06.06
Published in เมษายน 2022 "ข่าวสารจากเทศบาลเมืองชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติ
2022.06.03
รายงาน Corona Weekly ใหม่ (ฉบับที่ 2022 มีนาคม 6)