หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

New Corona Weekly Report (รายงานประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 2 มกราคม)

New Corona Weekly Report (รายงานประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 2 มกราคม)

2022.2.8 ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ในเมืองชิบะ (รายงานประจำสัปดาห์)

เมืองชิบะได้เผยแพร่รายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับการติดเชื้อ coronavirus ใหม่

รายงานประจำสัปดาห์ประกอบด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ อัตราการใช้เตียง และพลเมือง

มีการโพสต์คำขอ ฯลฯ

ข้อมูลนี้จัดทำโดย Interpreter Volunteer Group

EIVOC (ภาษาอังกฤษ)

เรากำลังแปลด้วยความร่วมมือของ

* ภาษาอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ของเรา

อัพเดทสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 รายสัปดาห์

การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง)

신형 코로 나바이 러스감 관 에관한 정보 주보

Thông tin hàng tuần về Dịch bệnh โควิด-19

รายงานรายสัปดาห์สำหรับแต่ละภาษาเป็นข้อมูลฉบับวันที่ 2 มกราคม