หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

โต๊ะให้คำปรึกษาชีวิตสำหรับชาวต่างชาติ

สมาคมระหว่างประเทศเมืองชิบะมีจุดติดต่อสำหรับชาวต่างชาติในเมืองชิบะเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาหากคุณมีปัญหาหรือต้องการพูดคุย โปรดติดต่อเรา

* ช่วงของชาวต่างชาติในเมืองชิบะ

① ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองชิบะ ② ผู้ที่ทำงานในเมืองชิบะ ③ ผู้ที่เรียนที่โรงเรียนในเมืองชิบะ

ภาษาที่รองรับ

อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน เวียดนาม

คลิกที่นี่เพื่อดูแผ่นพับหลายภาษา

เวลาและสถานที่รับ

หากมีพนักงานที่พูดแต่ละภาษาได้ พนักงานจะจัดการให้

หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอื่นนอกเหนือจากด้านบนหรือในภาษาใดภาษาหนึ่งได้ แอปแปลภาษาจะจัดการให้

โปรดตรวจสอบเวลาเปิดทำการ เวลาเดินทางของพนักงานที่พูดภาษาต่างประเทศ และที่ตั้งของสมาคมได้จากข้อมูลต่อไปนี้

วิธีการให้คำปรึกษา

ปรึกษาได้ที่เคาน์เตอร์

คุณสามารถปรึกษาได้ที่หน้าต่างสมาคมระหว่างประเทศเมืองชิบะ

ผู้ที่ทำการจองจะได้รับสิทธิพิเศษ

ปรึกษาทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์: 043 (245) 5750

ผู้ที่ทำการจองจะได้รับสิทธิพิเศษ

ปรึกษาทางอีเมล์

กรุณากรอกรายละเอียดการให้คำปรึกษาในแบบฟอร์มการจอง "การสำรองคำปรึกษาด้านชีวิต" ด้านล่าง

บุคคลที่รับผิดชอบจะติดต่อคุณในภายหลัง

ทำการจอง

ถ้าจองตอนปรึกษาก็ปรึกษาได้ไม่ต้องรอ

ปรึกษาผู้อยู่นอกเมืองชิบะ

หากคุณอาศัยอยู่นอกเมืองชิบะ โปรดติดต่อศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศชิบะหรือโต๊ะให้คำปรึกษาในพื้นที่ของคุณ