หน้าที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติและ
อาจแปลไม่ถูกต้อง
ภาษา
เมนู
ค้นหา
ทินท์
標準
ขนาดตัวอักษร
การขยาย
標準
หด

ภาษา

ภาษาอื่น ๆ

MENU

ข้อมูลการใช้ชีวิต

การดูแลทางการแพทย์

ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็ก / การศึกษา

仕事

ขั้นตอนผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย / การขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต/กีฬา

ปรึกษา

ปรึกษาชาวต่างชาติ

ผู้สนับสนุนการแปลล่ามชุมชน

ปรึกษากฎหมายฟรี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ภัยพิบัติ / การป้องกันภัยพิบัติ / โรคติดเชื้อ

 ข้อมูลภัยพิบัติ

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ข้อมูลโรคติดต่อ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

โต้ตอบในภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมือง

สื่อการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / ความเข้าใจระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ความเข้าใจระหว่างประเทศ

ボラランティア

อาสาสมัคร

อบรมอาสาสมัคร

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว [สมาชิกแลกเปลี่ยน]

แนะนำตัว

หาอาสาสมัคร

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

จดหมายข่าวจากฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ตัดตอนมา)

แจ้งให้ทราบ

นิตยสาร Chiba City Life Information (สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา)

ภาพรวมสมาคม

ธุรกิจหลัก

การเปิดเผยข้อมูล

รองรับระบบสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน / จอง / สมัคร

หากต้องการลงทะเบียน

ใช้

การจองพื้นที่กิจกรรม

ระบบการจัดการ

SEARCH

นิตยสาร Chiba City Life Information (ฉบับภาษาอังกฤษ)

จดหมายข่าวที่อยู่อาศัยเมืองชิบะ

บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากจดหมายข่าวเมืองชิบะ “ชิเซย์ ดาโยริ” ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน

* จดหมายข่าวจะออกประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน
* บทความอื่นที่ไม่ใช่จาก “ชิเซย์ ดาโยริ” อาจรวมอยู่ในฉบับภาษาอังกฤษด้วย

2022

2021

ประกาศเกี่ยวกับการแจ้งจากศาลากลางจังหวัดชิบะ

2023.08.30ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ
"จดหมายข่าวเทศบาลชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ) ฉบับเดือนกันยายน 2023
2023.08.01ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ
Published in เมษายน 2023 "ข่าวสารจากเทศบาลเมืองชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติ
2023.08.01ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ
โพสต์ในเดือนมกราคม 2023 "จดหมายข่าวเทศบาลชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติฉบับภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ
2023.07.03ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ
Published in เมษายน 2023 "ข่าวสารจากเทศบาลเมืองชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติ
2023.06.30ประกาศจากศาลากลางจังหวัดชิบะ
โพสต์ในเดือนมกราคม 2023 "จดหมายข่าวเทศบาลชิบะ" สำหรับชาวต่างชาติฉบับภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ