Icke-japanska sidor är automatiskt översatta och
Det kanske inte är korrekt översatt.
Språk
Meny
Sök
Färgton
standard-
Blå
svart
textstorlek
expansion
standard-
Krympa

SPRÅK

Andra språk

MENY

Levande information

Sjukvård

Sjukförsäkring/hälsa

Välbefinnande

Barn / utbildning

仕事

Resident förfarande

Bostäder / Transport

I en nödsituation

Livslångt lärande/Idrott

Rådfråga

Utlänningskonsultation

Supporter för översättning av gemenskapstolkning

Gratis juridisk rådgivning

Annan konsultationsdisk

Katastrofer / katastrofförebyggande / infektionssjukdomar

 Katastrofinformation

Information om katastrofförebyggande

Information om infektionssjukdomar

Japanska lärande

Börja lära dig japanska

Börja lära dig japanska på föreningen

Gå en japansk klass

En-mot-en japansk aktivitet

Interagera på japanska

Japanska språkkurs i staden

Läromedel

Internationellt utbyte / internationell förståelse

Internationellt utbyte Internationell förståelse

ボ ラ ン テ ィ ア

Koncernbidrag

Volontär

Volontärutbildning

En-mot-en japansk aktivitet [börsmedlem]

Volontärintroduktion

Hitta en volontär

Meddelande från Chibas stadshus

Nyhetsbrev från kommunförvaltningen (utdragsversion)

お 知 ら せ

Chiba City Life Information Magazine (tidigare publicering)

Föreningsöversikt

Huvudverksamhet

Informationsgivning

Stödjande medlemssystem och annan information

Anmälan/bokning/ansökan

Bli Medlem

Tillämpa

Bokning av aktivitetsutrymme

Ledningssystem

SÖK

Äktenskap / skilsmässa / födelseregistrering

Äktenskapsregistrering / skilsmässaregistrering

Om du gifter dig måste du göra en vigselregistrering.Från och med dagen för anmälan anses det lagligen vara gift.Om du är japan, avdelningskontoret på din registrerade hemvist eller adress.Om du är utlänning, meddela församlingskontoret din adress.
Detsamma gäller för skilsmässa.


Födelsebevis

Fadern eller mamman måste lämna in ett födelsebevis (med läkarintyg i kolumnen födelsebevis som bifogas intyget) till födelseorten eller avdelningskontoret på den insändares aktuella adress inom 14 dagar efter födseln...Vid den tidpunkten, vänligen ta med din mödra- och barnhälsohandbok.Dessutom kan ett intyg såsom ett "intyg om godkännande av födelseattest" eller ett "intyg om födelsebevis" krävas för att ansöka om bosättningsstatus för det födda barnet eller för att ansöka om förfarandet vid ditt hemlands ambassad.Om du med proceduren i förväg bekräftar vilken typ av handlingar du behöver, kommer du att kunna få de handlingar som krävs samtidigt med födelseanmälan.