Icke-japanska sidor är automatiskt översatta och
Det kanske inte är korrekt översatt.
Språk
Meny
Sök
Färgton
standard-
Blå
svart
textstorlek
expansion
standard-
Krympa

SPRÅK

Andra språk

MENY

Levande information

Sjukvård

Sjukförsäkring/hälsa

Välbefinnande

Barn / utbildning

仕事

Resident förfarande

Bostäder / Transport

I en nödsituation

Livslångt lärande/Idrott

Rådfråga

Utlänningskonsultation

Supporter för översättning av gemenskapstolkning

Gratis juridisk rådgivning

Annan konsultationsdisk

Katastrofer / katastrofförebyggande / infektionssjukdomar

 Katastrofinformation

Information om katastrofförebyggande

Information om infektionssjukdomar

Japanska lärande

Börja lära dig japanska

Börja lära dig japanska på föreningen

Gå en japansk klass

En-mot-en japansk aktivitet

Interagera på japanska

Japanska språkkurs i staden

Läromedel

Internationellt utbyte / internationell förståelse

Internationellt utbyte Internationell förståelse

ボ ラ ン テ ィ ア

Koncernbidrag

Volontär

Volontärutbildning

En-mot-en japansk aktivitet [börsmedlem]

Volontärintroduktion

Hitta en volontär

Meddelande från Chibas stadshus

Nyhetsbrev från kommunförvaltningen (utdragsversion)

お 知 ら せ

Chiba City Life Information Magazine (tidigare publicering)

Föreningsöversikt

Huvudverksamhet

Informationsgivning

Stödjande medlemssystem och annan information

Anmälan/bokning/ansökan

Bli Medlem

Tillämpa

Bokning av aktivitetsutrymme

Ledningssystem

SÖK

Nationella sjukförsäkringen

Nationella sjukförsäkringen

Om du är registrerad invånare i Chiba City och inte har sjukförsäkring som din arbetsgivares sjukförsäkring, måste du teckna en nationell sjukförsäkring.National Health Insurance är ett system där medlemmar kan få sjukvård genom att dela försäkringspremier och betala ett partiellt bidrag till sjukvårdskostnaderna.
*Internationell studentförsäkring, livförsäkring med medicinska förmåner och reseolycksfallsförsäkring faller inte under Japans sjukförsäkringssystem, så vänligen registrera dig för National Health Insurance.

För dig över XNUMX år,Medicinsystem för äldre"Vänligen hänvisa till


Situationer där den nationella sjukförsäkringen kan användas

När du blir sjuk eller skadad

Ta med ditt sjukförsäkringskort och få medicinsk behandling på ett sjukhus som sköter den nationella sjukförsäkringen.Sjukvårdskostnaderna vid den tiden kommer att vara 2 % till 3 %.De återstående 8 % till 7 % kommer att betalas av Chiba City till sjukhus.

När jag inte kunde få medicinsk behandling med mitt sjukförsäkringskort

Om du av oundvikliga skäl får medicinsk behandling utan försäkringskort, betala hela beloppet för sjukvårdskostnaderna till sjukhuset, bifoga nödvändiga handlingar och ansöka till medborgarnas allmänna motsektion på varje avdelningskontor och ansök sedan till National Health Försäkringssektionen Försäkringsgivarens andel av det av försäkringen stadgade värderingsbeslutet utbetalas.

Betalning av höga sjukvårdskostnader

När läkarkostnaderna (exklusive mellanskillnaden vadslagningsavgift och diverse utgifter) för en månads försäkringsmedicinsk behandling beräknat på sjukhusvistelse och öppenvård på samma vårdanstalt överstiger ett visst belopp, baseras mellanskillnaden på ansökan. tillhandahålla det.

När höga sjukvårdskostnader uppstår

Genom att visa upp "Certificate of Applicable Limit" kommer belastningen på disken att begränsas till en viss månatlig gräns, och du behöver inte betala en stor mängd sjukvårdskostnader vid disken.Vänligen ansök på varje församlingskontor medborgarens allmänna diskavdelning.

När ett barn föds

När den försäkrade föder barn utbetalas ett engångsbidrag till hushållsföreståndaren.
Genom att använda "engångsersättningssystemet för förlossning och barnomsorg" slutförs förfarandet på sjukvårdsinrättningen i princip, men om direktbetalningssystemet inte kan användas eller om förlossningskostnaden är mindre än engångsersättningen och en Vänligen ta med följande saker och ansök till medborgarnas allmänna motsektion eller medborgarcentret på varje församlingskontor.

 1. Sjukförsäkringskort
 2. Handbok för mödrar och barns hälsa
 3. Att känna till bankkontot i namnet på hushållsföreståndaren
 4. En kopia av kvittot för förlossningskostnader utfärdat av sjukhus m.m.

När du skadas i en trafikolycka eller någon annan

Ursprungligen ska gärningsmannen stå för sjukvårdskostnaderna, men du kan få vård hos Riksförsäkringen genom anmälan.Vänligen kontakta medborgarnas allmänna disksektion på varje avdelningskontor innan du använder ditt sjukförsäkringskort.
Vid ett senare tillfälle kommer förövaren att faktureras för de medicinska utgifterna som bärs av staden Chiba.


Nationella sjukförsäkringsförfaranden

Hur man går med i den nationella sjukförsäkringen

Vänligen ta med din legitimation (bostadskort, särskilt intyg om permanent boende, etc.) till medborgardisken på varje avdelningskontor för att slutföra inskrivningsförfarandet.
I princip betalas försäkringspremier genom autogiro.Om du tar med ditt kontantkort kan du registrera ditt konto i disken.

De som inte kan gå med i den nationella sjukförsäkringen

 1. De som inte har ett invånarkort (de för sightseeing eller medicinska ändamål, korttidsboende på 3 månader eller mindre, diplomater).Men även om vistelsetiden är 3 månader eller mindre, kan de som kommer att stanna i Japan i mer än 3 månader på grund av förlängningen av vistelseperioden ansluta sig.I så fall behöver du ett certifikat. (Intyg eller bevis på skola, arbetsplats, etc.)
 2. Människor och anhöriga som har sjukförsäkring på jobbet.

Uttag

Om du faller under någon av följande punkter måste du slutföra proceduren för utträde från den nationella sjukförsäkringen inom 14 dagar och returnera ditt sjukförsäkringskort till medborgarnas allmänna motsektion på varje avdelningskontor.

 1. När du flyttar från Chiba City (Var god slutföra inflyttningsförfarandet i den nya kommunen och gå med i den nationella sjukförsäkringen)
 2. När du får sjukförsäkring på din arbetsplats (ta med ditt sjukförsäkringskort och sjukförsäkringskort från din arbetsplats)
 3. När du dör
 4. När man lämnar Japan
 5. När man får välfärd

Andra procedurer

Om du faller under någon av följande punkter måste du meddela oss inom 14 dagar.För anmälan krävs nationellt sjukförsäkringsintyg och id-kort (uppehållskort, särskilt permanentboendeintyg etc.).Vänligen utför proceduren på varje församlingskontors allmänna diskavdelning.

 1. När adressen ändras i staden
 2. När jag slutade med min sjukförsäkring på jobbet
 3. När hushållsföreståndaren eller namnet ändras
 4. När ett barn föds

Sjukförsäkringskort

När du går med i National Health Insurance kommer du att få ett kortliknande sjukförsäkringskort för att bevisa att du är medlem i National Health Insurance i Chiba City.Se till att visa upp ditt sjukförsäkringskort när du får medicinsk behandling på sjukhus.

Försäkringsavgift

Nationella sjukförsäkringspremier beräknas och summeras för varje försäkrad person i hushållet.Hushållsföreståndaren ska betala premien för alla försäkrade i hushållet.Betalning sker i princip med autogiro.