Icke-japanska sidor är automatiskt översatta och
Det kanske inte är korrekt översatt.
Språk
Meny
Sök
Färgton
standard-
Blå
svart
textstorlek
expansion
standard-
Krympa

SPRÅK

Andra språk

MENY

Levande information

Sjukvård

Sjukförsäkring/hälsa

Välbefinnande

Barn / utbildning

仕事

Resident förfarande

Bostäder / Transport

I en nödsituation

Livslångt lärande/Idrott

Rådfråga

Utlänningskonsultation

Supporter för översättning av gemenskapstolkning

Gratis juridisk rådgivning

Annan konsultationsdisk

Katastrofer / katastrofförebyggande / infektionssjukdomar

 Katastrofinformation

Information om katastrofförebyggande

Information om infektionssjukdomar

Japanska lärande

Börja lära dig japanska

Börja lära dig japanska på föreningen

Gå en japansk klass

En-mot-en japansk aktivitet

Interagera på japanska

Japanska språkkurs i staden

Läromedel

Internationellt utbyte / internationell förståelse

Internationellt utbyte Internationell förståelse

ボ ラ ン テ ィ ア

Koncernbidrag

Volontär

Volontärutbildning

En-mot-en japansk aktivitet [börsmedlem]

Volontärintroduktion

Hitta en volontär

Meddelande från Chibas stadshus

Nyhetsbrev från kommunförvaltningen (utdragsversion)

お 知 ら せ

Chiba City Life Information Magazine (tidigare publicering)

Föreningsöversikt

Huvudverksamhet

Informationsgivning

Stödjande medlemssystem och annan information

Anmälan/bokning/ansökan

Bli Medlem

Tillämpa

Bokning av aktivitetsutrymme

Ledningssystem

SÖK

Samhällstolk/översättningssupporter

■Supporter för gemenskapstolkning/översättning (accepterar för närvarande förfrågningar!)■

Ett samhällstolk/översättningsstödjarsystem kommer att lanseras, där tolkar/översättare kan användas i olika situationer i det dagliga livet.För utländska medborgare, sjukhus och boendeföreningar som har problem med att förstå språket skickar vår förening ut tolk-/översättningssupportrar som kan samarbeta för att stödja smidig kommunikation och korrekt informationsöverföring mellan parterna.Det finns ingen kostnad.

Samhällstolkar/översättaresupportrar är frivilliga certifierade av vår förening, inte professionella tolkar/översättare eller anställda i Chiba City.

■Person som kan använda■

■ Utländska medborgare (invånare/arbetare/studenter i Chiba City)

■ Sjukvårds-/välfärdsinstitutioner

■ Offentliga institutioner såsom nationella, prefekturer och kommunala myndigheter

■ Allmänna intressegrupper/organisationer (NPOs, grannskapsföreningar, etc.)

■Aktiviteter och innehåll för tolk-/översättningsstödjare■

Bland de projekt som genomförs av offentliga eller ideella organisationer/organisationer tillhandahåller vi tolknings-/översättningsstöd för följande innehåll.

      FältInnehåll som kan begäras
1Administrativa förfarandenOlika rutiner på stadshus, avdelningskontor, vård- och omsorgscentraler, pensionskontor m.m.
2Barnuppfostran och skattefrågorFörskola, invånarskatteförfaranden, etc.
3Sak om utbildning av barn, studentAntagningsförfaranden för grundskola och gymnasieskola, trevägsintervjuer, karriärrådgivning, etc.
4En sak om hälsa och välfärdIntervju på vårdnivå, handikappanställningskonsultation m.m.
Medicinska frågorRutinmässiga läkarundersökningar, undersökningar, olika vaccinationer m.m.
6Sak om aktivitet som exempelvis boendeföreningar i kvarteretFörklaringar till nya invånare, katastrofövningar, sommarfestivaler, etc.
andra,
Punkter som ordföranden anser nödvändiga
Individuellt och konkret bedömt efter brådska och vikt

*Observera att följande tolköversättningsförfrågningar inte är kvalificerade.

*Jag har en fråga till utlänningen bredvid, så jag skulle vilja ha en tolk.

* Jag skulle vilja ha en tolk när jag förklarar företagets interna regler för utländska anställda i ett vinstdrivande företag.

*Jag vill skicka ett brev till en vän utomlands, så vänligen översätt det.Sådan

■ Hur man begär ■

(Steg XNUMX) Rådgör via telefon eller e-post om innehållet i din förfrågan 

TEL: 043-245-5750 / E-post: cciatranslator@ccia-chiba.or.jp

■Vid konsultation ska klienten själv komma till tals.Om ditt modersmål inte är engelska, kinesiska, koreanska, spanska, vietnamesiska eller ukrainska, kan vi be dig att skicka oss din förfrågan via e-post.

■Om klienten har symtom som feber eller hosta kommer endast tolkning online att väljas för tolkningsförfrågningar, och tolkningsförfrågningar ansikte mot ansikte kommer inte att accepteras.

■Om vi ​​beslutar att vi kan acceptera din ansökan kommer vi att kontakta dig.

■Vi kan inte acceptera förfrågningar som anger samma supporter som en individ.

(Steg XNUMX)Fyll i ansökningsformuläret för användning av Community Tolk/Translation Supporter-systemet,transmission

■Om vår förening svarar att den kan accepteras, fyller den som ansöker i det föreskrivna ansökningsformuläret (ansökan om användning av tolk/översättningssupportersystem),cciatranslator@ccia-chiba.or.jpVänligen skicka till (Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt från den XNUMX januari XNUMX.)

Ladda ner ansökningsformulär för tolk-/översättningssupportsystem

Ansökningsformulär / BEGÄRAN

Ansökningsformulär för samhällsstödssystem

Mẩu đơn xin sử dụng hệ thống hỗ trợ phiên dịch biên ḍich

Formulário de solicitação para sistema de apoiador de interpretação/tradução comunitária.

Форма заяви для супроводження громадського перекладача, усного/письмового перекл аду.

■Så snart en supporter har bestämts kommer vi att kontakta den som begär det via telefon eller e-post med detaljer (tolkning: tid och plats för möte, översättning: deadline, etc.).

■Om du inte kan träffa mötestiden på grund av naturkatastrof etc., vänligen kontakta ansvarig på mötesplatsen direkt.

■Du kan inte begära en tolk genom att ange samma supporter som en individ.

■Rapport■

Skicka in en användningsrapport till vår förening efter avslutad verksamhet som samhällstolk/översättningssupporter.

■Berätta för oss vad du har lagt märke till så att vi kan använda det som referens för framtida aktiviteter.

Ladda ner rapport för begäranden

Användarrapport RAPPORT / FEEDBACK-FORMULÄR

Formulário de relatório/feedback para de serviço de tolkleção/Tradução Comunitária

Ladda ner supporterrapport

■Om du vill fortsätta att begära, vänligen fyll i den information som behövs för överföringen i rapporten.

■När vi har skickat in aktivitetsrapporten kommer vi att behandla betalningen av avgifter till lokaltolkar och översättningssupportrar.Belöningsbetalningar är planerade att göras inom tre månader från månaden efter aktivitetsdatumet.Vi ber om ursäkt för besväret, men vi ber vänligt om ditt samarbete med att skicka in aktivitetsrapporten.

■ 注意 事項 ■  

■Chiba City International Foundation och vår Association Certified Community Interpretation and Translation Supporters kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som klienten ådrar sig till följd av tolk-/översättningsaktiviteter.

■ Vi kommer att dela information om förfrågan och begära innehåll med supportern för tolkning och översättning.

■Beroende på innehållet kan vi be dig bekräfta detaljerna och presentera relevanta dokument före dagen för tolkaktiviteten.

■Stöd för tolkning och översättning av gemenskapen endast tolkar eller översätter.Vänligen avstå från att fråga enskilda supportrar om deras åsikter eller personlig information, eller begär personliga tolkar eller översättningar.

Om PR

Det finns flerspråkiga och japanska versioner av reklambladen för gemenskapens tolk/översättningssupporter.Om du vill samarbeta med PR, kontakta oss och ladda ner, skriv ut och använd data nedan.

   Flerspråkig version    Japansk version