Bogagga aan Japan ahayn si toos ah ayaa loo turjumay iyo
Waxaa laga yaabaa inaan si sax ah loo turjumin.
Luuqad
Kala Dooro
Baar
Midab
標準
Buluug
cabbirka farta
ballaarinta
標準
Iska yaree

LANGUAGE

Luuqadaha kale

MENU

Xog nool

daryeelka caafimaadka

Caymiska caafimaadka/caafimaadka

daryeelka

Carruurta / waxbarashada

Shaqo

Habka deganaanshaha

Guriyeynta / Gaadiidka

Xaalad degdeg ah

Barashada nolosha oo dhan/Sports

La tasho

wadatashi shisheeye

Taageeraha Turjumaada Bulshada

Talo sharci oo bilaash ah

Miisaanka kale ee la tashiga

Masiibooyinka/ka-hortagga masiibada/cudurada faafa

 Xogta Musiibada

Macluumaadka ka hortagga masiibada

Macluumaadka cudurada faafa

Barashada Jabbaan

Bilow barashada Jabbaan

Barashada Jabbaan ka bilow ururka

Qaado fasal Jabbaan ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-mid ah oo Jabbaan ah

Ku falgal Japanese

Fasalka luqadda Jabbaan ee magaalada

Qalabka waxbarashada

Isweydaarsiga caalamiga ah / fahamka caalamiga ah

Isweydaarsiga caalamiga ah fahamka caalamiga ah

iskaa wax u qabso

Deeq kooxeed

Iskaa wax u qabso

Tababar tabaruc ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-hal ah oo Jabbaan ah [xubin beddelka]

Hordhac tabaruc ah

Raadi tabaruce

Ogeysiis ka socda Hoolka Magaalada Chiba

Wargeys ka soo baxay maamulka degmada (nooca qayb ka ah)

Ogaysiiska

Majaladda Macluumaadka Nolosha ee Magaalada Chiba (daabacaad hore)

dulmar ururka

Ganacsiga ugu weyn

Bixinta macluumaadka

Taageerida nidaamka xubinnimada iyo macluumaadka kale

Diiwaangelinta / sii qabsiga / codsiga

saxeex

codsan

Boos sii qabsi hawlqabad

Nidaamka maamulka

Baar

Koorso luqadeed

Koorso luqadeed

Qormada

Iyada oo qayb ka ah hawlaheeda sarrifka caalamiga ah, Ururka Caalamiga ah ee Magaalada Chiba wuxuu bixiyaa koorsooyin luqadda qalaad mutadawiciinta iyo xubnaha taageeraya ee ka diiwaangashan ururka.
Luuqadda iyo nuxurka koorsada afka qalaad ayaa isbeddela sannad kasta.Fadlan hubi jadwalka dhacdooyinka sanadlaha ah ee ururkayaga.

Meel dhigista

Chiba City International Association Plaza
Waxaan sidoo kale qabannaa koorsooyin online ah oo aad ku qaadan karto guriga.

Aqoonta

Kuwa u diiwaan gashan inay yihiin xubno taageeraya ama mutadawiciin ah ee Ururka Caalamiga ah

* Haddii aad isku mar ka codsato xubin taageeraya koorsada luqadda iyo codsiga, waxaad qaadan kartaa koorsada luqadda.

Koorso la qabtay

Fadlan hubi jadwalka dhacdada sanadlaha ah ee koorsooyinka la qabanayo.

Sida loo codsado

Fadlan ka hubi wakhtiga koorsada kasta jadwalka dhacdada sanadlaha ka hor inta aanad codsan.

(1) Codsiga daaqadda Ururka Caalamiga ah

(2) Ka codso "bogga codsiga"

* Iyadoo ku xiran wakhtiga sanadka, waxaa laga yaabaa inaysan jirin koorso luqadeed oo la aqbali karo.