Bogagga aan Japan ahayn si toos ah ayaa loo turjumay iyo
Waxaa laga yaabaa inaan si sax ah loo turjumin.
Luuqad
Kala Dooro
Baar
Midab
標準
Buluug
cabbirka farta
ballaarinta
標準
Iska yaree

LANGUAGE

Luuqadaha kale

MENU

Xog nool

daryeelka caafimaadka

Caymiska caafimaadka/caafimaadka

daryeelka

Carruurta / waxbarashada

Shaqo

Habka deganaanshaha

Guriyeynta / Gaadiidka

Xaalad degdeg ah

Barashada nolosha oo dhan/Sports

La tasho

wadatashi shisheeye

Taageeraha Turjumaada Bulshada

Talo sharci oo bilaash ah

Miisaanka kale ee la tashiga

Masiibooyinka/ka-hortagga masiibada/cudurada faafa

 Xogta Musiibada

Macluumaadka ka hortagga masiibada

Macluumaadka cudurada faafa

Barashada Jabbaan

Bilow barashada Jabbaan

Barashada Jabbaan ka bilow ururka

Qaado fasal Jabbaan ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-mid ah oo Jabbaan ah

Ku falgal Japanese

Fasalka luqadda Jabbaan ee magaalada

Qalabka waxbarashada

Isweydaarsiga caalamiga ah / fahamka caalamiga ah

Isweydaarsiga caalamiga ah fahamka caalamiga ah

iskaa wax u qabso

Deeq kooxeed

Iskaa wax u qabso

Tababar tabaruc ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-hal ah oo Jabbaan ah [xubin beddelka]

Hordhac tabaruc ah

Raadi tabaruce

Ogeysiis ka socda Hoolka Magaalada Chiba

Wargeys ka soo baxay maamulka degmada (nooca qayb ka ah)

Ogaysiiska

Majaladda Macluumaadka Nolosha ee Magaalada Chiba (daabacaad hore)

dulmar ururka

Ganacsiga ugu weyn

Bixinta macluumaadka

Taageerida nidaamka xubinnimada iyo macluumaadka kale

Diiwaangelinta / sii qabsiga / codsiga

saxeex

codsan

Boos sii qabsi hawlqabad

Nidaamka maamulka

Baar

Uurka / dhalmada / daryeelka ilmaha

uur

Haddii aad uur yeelato, fadlan u soo gudbi warbixinta uurka ee Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.Waxaan ku siin doonaa Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka, Xaashida Caafimaadka Guud ee Haweeneyda Uurka leh/Ilamaha, iyo Xaashida Caafimaadka Ilkaha ee Haweeneyda Uurka leh.Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka ayaa looga baahan yahay baaritaannada caafimaadka iyo tallaallada haweenka uurka leh iyo dhallaanka.

Waxaad heli kartaa Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka xitaa ka dib markaad dhasho.

Wixii faahfaahin ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Taageerada Caafimaadka (TEL 043-238-9925) ama Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.

Baaritaanka caafimaadka guud ee haweenka uurka leh

Haweenka uurka leh ee la soo saaray Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka waxay mari karaan baaritaanka hooyada 14 jeer inta ay uurka leeyihiin (ilaa 5 jeer haddii ay jiraan dhalmo badan) xarumaha caafimaadka iyo umulisooyinka ee Ismaamulka Chiba.

Wixii faahfaahin ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Taageerada Caafimaadka (TEL 043-238-9925) ama Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.

Baaritaanka caafimaadka dhalmada ee ilkaha

Haweenka uurka leh ee la soo saaray Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka waxay heli karaan baadhis ilkeed oo lacag la'aan ah xarumaha caafimaadka ee iskaashanaya ee magaalada hal mar xilliga uurka iyo hal mar wax ka yar hal sano ka dib dhalmada.

Wixii faahfaahin ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Taageerada Caafimaadka (TEL 043-238-9925) ama Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.


Baaritaanka caafimaadka dhallaanka

Waxaad ka heli kartaa baaris caafimaad oo bilaash ah machadka caafimaadka deegaankaaga laba jeer inta u dhaxaysa da'da 2 bilood iyo ka yar 1 sano.Warqada la tashiga waxa lagu siin doonaa Buug-gacmeedka Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka.

Intaa waxaa dheer, baaritaanno caafimaad oo loogu talagalay carruurta 4-bilood jirta, carruurta 1-jirka iyo 6-jirka ah, iyo carruurta 3-jirka ah ayaa koox-koox loogu sameeyaa xarunta caafimaadka iyo daryeelka.Macluumaadka waxaa loo diraa carruurta xaqa u leh.Shaqaalaha Waaxda Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka ayaa booqan doona qoysaska carruurta aan marin baaritaan caafimaad oo kooxeed si ay u maqlaan caruurtooda.

Wixii faahfaahin ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Taageerada Caafimaadka (TEL 043-238-9925) ama Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.

Baaritaanka sinta dysplasia ee lagu dhasho

Carruurta ka werwersan miskaha kala go'a natiijada ka soo baxday baaritaanka caafimaadka guud ee dhallaanka iyo hawl maalmeedkooda waxaa lagu baari karaa xarun caafimaad oo iskaashi leh.Carruurta da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 7 bilood (ilaa maalinta ka horeysa 8 bilood).Tigidhada la tashiga bilaashka ah waxaa la qaybiyaa wakhtiga diiwaangelinta dhalashada waxaana sidoo kale lagugu siinayaa Qaybta Caafimaadka ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Taageerada Caafimaadka (TEL 043-238-9925).

tallaalka

Si looga hortago faafitaanka iyo faafitaanka cudurrada faafa, tallaalada waxaa lagu sameeyaa da' gaar ah gudaha Japan.Noocyada tallaallada iyo dadka la beegsanayo ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay "wargeysyada maamulka degmada Chiba" iyo bogga hore ee magaalada.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Xakamaynta Cudurada Faafa ee Xarunta Caafimaadka (TEL 043-238-9941).