Bogagga aan Japan ahayn si toos ah ayaa loo turjumay iyo
Waxaa laga yaabaa inaan si sax ah loo turjumin.
Luuqad
Kala Dooro
Baar
Midab
標準
Buluug
cabbirka farta
ballaarinta
標準
Iska yaree

LANGUAGE

Luuqadaha kale

MENU

Xog nool

daryeelka caafimaadka

Caymiska caafimaadka/caafimaadka

daryeelka

Carruurta / waxbarashada

Shaqo

Habka deganaanshaha

Guriyeynta / Gaadiidka

Xaalad degdeg ah

Barashada nolosha oo dhan/Sports

La tasho

wadatashi shisheeye

Taageeraha Turjumaada Bulshada

Talo sharci oo bilaash ah

Miisaanka kale ee la tashiga

Masiibooyinka/ka-hortagga masiibada/cudurada faafa

 Xogta Musiibada

Macluumaadka ka hortagga masiibada

Macluumaadka cudurada faafa

Barashada Jabbaan

Bilow barashada Jabbaan

Barashada Jabbaan ka bilow ururka

Qaado fasal Jabbaan ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-mid ah oo Jabbaan ah

Ku falgal Japanese

Fasalka luqadda Jabbaan ee magaalada

Qalabka waxbarashada

Isweydaarsiga caalamiga ah / fahamka caalamiga ah

Isweydaarsiga caalamiga ah fahamka caalamiga ah

iskaa wax u qabso

Deeq kooxeed

Iskaa wax u qabso

Tababar tabaruc ah

Dhaqdhaqaaq hal-ka-hal ah oo Jabbaan ah [xubin beddelka]

Hordhac tabaruc ah

Raadi tabaruce

Ogeysiis ka socda Hoolka Magaalada Chiba

Wargeys ka soo baxay maamulka degmada (nooca qayb ka ah)

Ogaysiiska

Majaladda Macluumaadka Nolosha ee Magaalada Chiba (daabacaad hore)

dulmar ururka

Ganacsiga ugu weyn

Bixinta macluumaadka

Taageerida nidaamka xubinnimada iyo macluumaadka kale

Diiwaangelinta / sii qabsiga / codsiga

saxeex

codsan

Boos sii qabsi hawlqabad

Nidaamka maamulka

Baar

Gunnada iyo gunnada

Gunnada iyo gunnada

Waxaa jira shuruudaha u-qalmitaanka sida xaddidaadda dakhliga iyo xaddidaadaha da'da si loo helo faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka soo socda.

Wixii faahfaahin ah, fadlan la xidhiidh Qaybta Arrimaha Carruurta iyo Qoyska ee Xarunta Caafimaadka iyo Daryeelka ee waadh kasta.

Kaalmada carruurta

Waxa la siin doonaa kuwa korinaya carruurta ilaa March 15 ka ugu horreysa ka dib markay gaaraan da'da 3.

Kaalmada kharashka caafimaadka ilmaha

Marka ilmaha da'doodu u dhaxayso 0 jir ilaa fasalka saddexaad ee dugsiga hoose dhexe uu aado xarun caafimaad ama la dhigo cusbitaal, ama marka daawada lagu helo farmashiyaha ceymiska warqad ka baxsan isbitaalka, dhammaan kharashyada caafimaadka ayaa noqon doona Caymiska ayaa qaaday, qayb la kabay.

Kaalmada barbaarinta ubadka

Waxa la siiya aabbayaasha, hooyooyinka ama daryeelayaasha daryeela carruurta ilaa March 18 (ka yar 3 sano ee carruurta qaba naafo xagga jidhka iyo maskaxda qaarkood) ka dib markii ay gaaraan da'da 31 ee qoysaska kelidiis ah sababta oo ah furiinka iwm.

Kaalmada barbaarinta ubadka ee gaarka ah

Waxaa la siiyaa aabbayaasha, hooyooyinka ama daryeelayaasha daryeela carruurta da'doodu ka yar tahay 20 jir ee leh naafo jidh iyo maskaxeed oo dhexdhexaad ah ama ka sarreeya.