ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਰਥਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੋ ਚੀਬਾ ਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ "ਖੇਤਰੀ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

* ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਸਮ


ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸ 1

ਮੂਲ ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਕਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.


ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸ 2

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ।


ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲਾਸ

ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰਾਗਾਨਾ, ਕਾਟਾਕਾਨਾ, ਕਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖੋਗੇ।


ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਲਾਸ

 ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜੀਵਨ ਕਲਾਸ

 ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖੋਗੇ।

ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।