ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ

* ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਢੰਗ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

(1) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ

(2) "ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਜ" ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

* ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।