ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਰਥਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ / ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਲਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਿਊਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਟੇਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-221-2150
ਹਾਨਾਮੀਗਾਵਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-275-6425
ਇਨੇਜ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-284-6141
ਵਾਕਾਬਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-233-8558
ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-292-8138
ਮਿਹਾਮਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-270-3505

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ "ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ "ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ" ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

[ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ]

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-216-5011
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-245-5170
ਚੂਓ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-221-2133
ਹਨਾਮੀਗਾਵਾ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-275-6278
ਇਨੇਜ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-284-6121
ਵਾਕਾਬਾ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-233-8133
ਮਿਡੋਰੀ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-292-8121
ਮਿਹਾਮਾ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 043-270-3133

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ (65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਬੀਮਿਤ) ਹਨ।

75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ-ਖੇਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 3 ਜੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਅਯੋਗਤਾ

ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  1. ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ
    * ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕਲਿਆਣ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
  2. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
  3. ਜਪਾਨ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ
  4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ

ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।


ਬੀਮਾ ਫੀਸ

ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਬੀਮਾ ਲਾਭ (ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ)

ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ 1% ਜਾਂ 3% (ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ) ਹਨ।ਬਾਕੀ 9% ਜਾਂ 7% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਈਡ-ਏਰੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ (ਸਿਰਫ਼ ਜਾਪਾਨੀ)।