ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਾਇਲ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਾਇਲ

"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ" ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)

"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਾਇਲ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਰ 180 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਯੇਨ (ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਰ 180 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਯੇਨ (ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ) ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਟ ਲਾਈਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹਾਟ ਲਾਈਨ" ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੀਨੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤਾਗਾਲੋਗ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕੋਰੀਅਨ ਥਾਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਬੋਡੀਆ (ਖਮੇਰ) ਮੰਗੋਲੀਆਈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ