Япон бус хуудаснууд автоматаар орчуулагддаг ба
Үүнийг зөв орчуулаагүй байж магадгүй.
хэл
цэс
хайх
Өнгө
Стандарт
Цэнхэр
үсгийн хэмжээ
өргөтгөл
Стандарт
Агших

LANGUAGE

Бусад хэл

MENU

Амьд мэдээлэл

Эмнэлэг

Эрүүл мэндийн даатгал/эрүүл мэнд

Сайн сайхан байдал

Хүүхэд / боловсрол

Ажил

Оршин суугчийн журам

Орон сууц / Тээвэр

Яаралтай үед

Насан туршийн боловсрол/Спорт

Зөвлөх

Гадаадын зөвлөгөө

Олон нийтийн орчуулгын орчуулгыг дэмжигч

Үнэгүй хууль зүйн зөвлөгөө

Бусад зөвлөгөөний тоолуур

Гамшиг / гамшгаас урьдчилан сэргийлэх / халдварт өвчин

 Гамшгийн тухай мэдээлэл

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл

Халдварт өвчний мэдээлэл

Япон хэл сурах

Япон хэл сурч эхлээрэй

Холбооноос Япон хэл сурч эхлээрэй

Япон хэлний хичээлд сууна

Японы ганцаарчилсан үйл ажиллагаа

Япон хэлээр харилцах

Хотод Япон хэлний анги

Сургалтын материал

Олон улсын солилцоо / олон улсын ойлголцол

Олон улсын солилцоо Олон улсын ойлголт

ボ ラ ン テ ィ ア

Бүлгийн тэтгэлэг

Сайн дурын ажилтан

Сайн дурынхны сургалт

Японы ганцаарчилсан үйл ажиллагаа [Биржийн гишүүн]

Сайн дурынхны танилцуулга

Сайн дурын ажилтан хай

Чиба хотын захиргааны мэдэгдэл

Хотын захиргааны мэдээллийн товхимол (шилжсэн хувилбар)

Мэдэгдэл

Чиба хотын амьдралын мэдээллийн сэтгүүл (өнгөрсөн хэвлэл)

Холбооны тойм

Гол бизнес

Мэдээллийг тодруулах

Дэмжих гишүүнчлэлийн систем болон бусад мэдээлэл

Бүртгэл / захиалга / өргөдөл

Бүртгүүлэх

Хэрэглэх

Үйл ажиллагааны талбайн захиалга

Удирдлагын систем

SEARCH

Гадаадын иргэнийг дэмжих төсөл

[Гадаадын иргэнийг дэмжих төсөл]

Бид Япон хэл сурахад дэмжлэг үзүүлэх, гадаад амьдралын талаар зөвлөгөө өгөх/хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, гамшгийн үед гадаадын иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон төрлийн дэмжлэгийн төслүүдийг хэрэгжүүлж, гадаадын иргэдийг орон нутгийнхаа гишүүн мэт амьдрах боломжийг олгодог.

<Япон хэлний сургалтын дэмжлэг>

Бид сайн дурын ажилтнуудтай (Японы солилцооны гишүүд) Япон хэлээр ганцаарчилсан яриа өрнүүлэх боломжийг олгож, гадаадын иргэдийг өдөр тутмын амьдралдаа харилцах боломжтой болгохын тулд Япон хэлний сургалт явуулдаг.

<Гадаад амьдралтай холбоотой зөвлөгөө / хууль зүйн зөвлөгөө>

Хэл, зан заншлын зөрүүгээс үүдэлтэй өдөр тутмын амьдралын талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл бид утсаар эсвэл лангуун дээр хариу өгөх болно.

Мөн бид хуульчдаас үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг.

<Гамшгийн үед гадаадын иргэдэд үзүүлэх тусламж>

Япон улсын иргэд болон гадаадын иргэдийг гамшгийн үед хамтран ажиллаж, даван туулах зорилгоор гамшгаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулилтад хамрагдаж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.