Paj ki pa Japonè yo tradui otomatikman ak
Li ka pa tradui kòrèkteman.
Lang
Menu
Chèche
Tint
estanda
Blue
gwosè font
ekspansyon
estanda
Retresi

LANG

Lòt lang

MENI

Enfòmasyon vivan

swen medikal

Asirans medikal/sante

byennèt

Timoun / edikasyon

仕事

Pwosedi rezidan yo

Lojman / Transpò

Nan yon ijans

Aprantisaj dire tout lavi/espò

Konsilte

Konsiltasyon etranje

Sipòtè Tradiksyon Entèpretasyon Kominote

Konsèy legal gratis

Lòt kontwa konsiltasyon

Dezas / prevansyon dezas / maladi enfeksyon

 Enfòmasyon sou Dezas

Enfòmasyon pou prevansyon dezas

Enfòmasyon sou maladi enfeksyon

Aprantisaj Japonè

Kòmanse aprann Japonè

Kòmanse aprann Japonè nan asosyasyon an

Pran yon klas Japonè

One-on-one aktivite Japonè

Entèaksyon an Japonè

Klas Japonè nan vil la

Materyèl aprantisaj

Echanj entènasyonal / konpreyansyon entènasyonal

Echanj entènasyonal Konpreyansyon entènasyonal

ボ ラ ン テ ィ ア

Gwoup sibvansyon

Volontè

Fòmasyon volontè

Aktivite Japonè youn a youn [manm echanj]

Entwodiksyon volontè

Jwenn yon volontè

Avi ki soti nan Chiba City Hall

Bilten ki soti nan administrasyon minisipal (vèsyon ekstrè)

お 知 ら せ

Chiba City Life Information Magazine (andan piblikasyon)

Apèsi sou asosyasyon

Biznis prensipal

Divilgasyon enfòmasyon

Sipòte sistèm manm ak lòt enfòmasyon

Enskripsyon / rezèvasyon / aplikasyon

pou enskri

Aplike

Rezèvasyon espas aktivite

Sistèm jesyon

CHÈCHE

Enskripsyon rezidan / pwosedi transfè

Notifikasyon / òf

Moun ki fèk demenaje nan vil Chiba oswa moun ki te demenaje nan vil Chiba pral gen yon kat rezidans oswa kat rezidans espesyal nan Seksyon Jeneral Sitwayen oswa Sant Sitwayen nan biwo pawas la nan 14 jou apati jou yo kòmanse viv nan nouvo yo. Tanpri soumèt atik ki nesesè yo tankou Sètifika Rezidan Pèmanan pou konplete pwosedi chanjman an.

Anplis de sa, moun ki deplase soti nan Chiba City nan yon lòt vil, ak moun ki nan vwayaj biznis lòt bò dlo oswa vwayaj lòt bò dlo pou yon ane oswa plis bezwen tou soumèt yon notifikasyon.

Biwo Imigrasyon Japon an pral fè chanjman, reemisyon, ak retounen nan atik ki sou kat rezidans ki pa adrès la.Pou plis detay, tanpri tcheke avèk Biwo Imigrasyon Japon an.

(*) Pou Rezidan Pèmanan Espesyal, menmsi gen yon chanjman nan enfòmasyon ki sou Sètifika Espesyal Rezidan Pèmanan an ki pa adrès la (non, nasyonalite, elatriye), pwosedi a pral fèt nan biwo pawas la.Anplis paspò a, yon foto (longè 16 cm x lajè 1 cm (pran nan 4 mwa anvan dat soumisyon an, anwo kò, pa gen bouchon devan, pa gen background) tou obligatwa pou moun ki gen 3 ane ak plis. pa moun nan tèt li.Men, si moun nan poko gen 3 zan, se papa oswa manman k ap viv ansanm ki dwe fè aplikasyon an.

(1) Moun ki te deplase nan vil Chiba soti aletranje (apre nouvo aterisaj)

Peryòd aplikasyon an

Nan 14 jou apre demenaje

Sa ou bezwen

Kat rezidans oswa sètifika rezidan pèmanan espesyal, paspò

(2) Moun ki te deplase nan vil Chiba soti nan yon lòt minisipalite

Peryòd aplikasyon an

Nan 14 jou apre demenaje

Sa ou bezwen

Kat rezidans oswa Sètifika Espesyal Rezidan Pèmanan, Kat Notifikasyon oswa Kat Nimewo Mwen (Kat Nimewo Endividyèl), Sètifika Transfè
(* Sètifika demenajman an pral bay nan Meri adrès ou anvan an.)

(3) Moun ki te deplase nan vil Chiba

Peryòd aplikasyon an

Nan 14 jou apre demenaje

Sa ou bezwen

Kat rezidans oswa Sètifika Espesyal Rezidan Pèmanan, Kat Notifikasyon oswa Kat Nimewo Mwen

(4) Moun ki fèk elijib pou emèt kat rezidans akòz akizisyon estati rezidans yo

Peryòd aplikasyon an

Nan 14 jou apre yo fin bay kat rezidans lan

Sa ou bezwen

Kat rezidans, Kat Nimewo Endividyèl (sèlman pou moun ki genyen li)

(5) òf non komen

Sa ou bezwen

Dokiman, kat notifikasyon oswa kat My Number ki montre non w ap ofri a valab nan peyi Japon
(*) Yon non komen se anrejistre ak notarye non Japonè yo itilize nan lavi chak jou nan Japon, anplis non reyèl la.
(Pa nan lis Kat Rezidans / Sètifika Espesyal Rezidan Pèmanan.)
(Egzanp) Si w ap itilize non mari oswa madanm ou apre maryaj, elatriye.


Kat rezidan

"Nasyonalite / Rejyon" "Non (non komen)" "Adrès" pou rezidan etranje yo
"Nimewo Kat Rezidans" "Kontiyasyon rezidans"
Sa a se yon sètifika ki sètifye "peryòd rete a".
Kòm yon règ jeneral, tanpri pote sètifika sa a avèk ou oswa yon moun nan menm kay la ki ka verifye idantite w (kat rezidans, lisans chofè, elatriye) epi aplike nan Seksyon Jeneral Kontwa Sitwayen an, Sant Sitwayen, oswa Biwo Liaison nan chak pawas. biwo...Yon avoka obligatwa si yon ajan aplike.Sètifika a se 1 yen pou chak kopi.