Mae tudalennau nad ydynt yn Japaneaidd yn cael eu cyfieithu'n awtomatig a
Efallai na fydd yn cael ei gyfieithu'n gywir.
iaith
Dewislen
Chwilio
Arlliw
safonol
Glas
maint y ffont
ehangu
safonol
Crebachu

IAITH

Ieithoedd eraill

BWYDLEN

Gwybodaeth byw

gofal meddygol

Yswiriant meddygol / iechyd

lles

Plant / addysg

仕事

Gweithdrefn preswylwyr

Tai / Trafnidiaeth

Mewn argyfwng

Dysgu gydol oes/Chwaraeon

Ymgynghori

Ymgynghoriad tramorwr

Cefnogwr Cyfieithu Dehongli Cymunedol

Cyngor cyfreithiol am ddim

Cownter ymgynghori arall

Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus

 Gwybodaeth Trychineb

Gwybodaeth atal trychineb

Gwybodaeth am glefydau heintus

dysgu Japaneaidd

Dechreuwch ddysgu Japaneeg

Dechreuwch ddysgu Japaneeg yn y gymdeithas

Cymerwch ddosbarth Japaneaidd

Gweithgaredd Japaneaidd un-i-un

Rhyngweithio yn Japaneaidd

Dosbarth iaith Japaneaidd yn y ddinas

Deunyddiau dysgu

Cyfnewid rhyngwladol / dealltwriaeth ryngwladol

Cyfnewid rhyngwladol Dealltwriaeth ryngwladol

gwirfoddolwr

Grant grŵp

Gwirfoddolwr

Hyfforddiant gwirfoddolwyr

Gweithgaredd Japaneaidd un-i-un [Aelod cyfnewid]

Cyflwyniad gwirfoddolwyr

Dod o hyd i wirfoddolwr

Hysbysiad gan Neuadd y Ddinas Chiba

Cylchlythyr gan weinyddiaeth ddinesig (fersiwn dyfyniad)

Hysbysiad

Cylchgrawn Gwybodaeth Bywyd Dinas Chiba (cyhoeddiad yn y gorffennol)

Trosolwg o'r Gymdeithas

Prif fusnes

Datgelu gwybodaeth

System aelodaeth ategol a gwybodaeth arall

Cofrestru / cadw / cais

cofrestru

Ymgeisiwch

Archebu lle gweithgaredd

System reoli

CHWILIO

Gwybodaeth atal trychineb

Hysbysiad ynghylch trychinebau, atal trychinebau, a chlefydau heintus

2023.09.09Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus
Mae Canolfan Cymorth Trychinebau Dinas Chiba i Dramorwyr wedi'i diddymu.
2023.09.08Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus
Sefydlu Canolfan Gymorth Trychinebau Dinas Chiba i Dramorwyr
2023.07.31Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus
Naw prefectures a dinasoedd dril trychineb ar y cyd_Recriwtio cyfranogwyr tramor
2023.04.27Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus
Adroddiad Wythnosol Newydd Corona (rhifyn Mawrth 2023, 4)
2022.05.13Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus
Mae pedwerydd brechiad y brechlyn corona newydd yn dechrau