Mae tudalennau nad ydynt yn Japaneaidd yn cael eu cyfieithu'n awtomatig a
Efallai na fydd yn cael ei gyfieithu'n gywir.
iaith
Dewislen
Chwilio
Arlliw
safonol
Glas
maint y ffont
ehangu
safonol
Crebachu

IAITH

Ieithoedd eraill

BWYDLEN

Gwybodaeth byw

gofal meddygol

lles

Plant / addysg

仕事

Gweithdrefn preswylwyr

Tai / Trafnidiaeth

Mewn argyfwng

Ymgynghori

Ymgynghoriad tramorwr

Cyngor cyfreithiol am ddim

Cownter ymgynghori arall

Trychinebau / atal trychinebau / clefydau heintus

 Gwybodaeth Trychineb

Gwybodaeth atal trychineb

Gwybodaeth am glefydau heintus

dysgu Japaneaidd

Dechreuwch ddysgu Japaneeg yn y gymdeithas

Cymerwch ddosbarth Japaneaidd

Gweithgaredd Japaneaidd un-i-un

Rhyngweithio yn Japaneaidd

Dosbarth iaith Japaneaidd yn y ddinas

Deunyddiau dysgu

Cyfnewid rhyngwladol / dealltwriaeth ryngwladol

Cyfnewid rhyngwladol Dealltwriaeth ryngwladol

gwirfoddolwr

Gwirfoddolwr

Hyfforddiant gwirfoddolwyr

Gweithgaredd Japaneaidd un-i-un [Aelod cyfnewid]

Cyflwyniad gwirfoddolwyr

Dod o hyd i wirfoddolwr

Hysbysiad gan Neuadd y Ddinas Chiba

Cylchlythyr gan weinyddiaeth ddinesig (fersiwn dyfyniad)

Hysbysiad

Cylchgrawn Gwybodaeth Bywyd Dinas Chiba (cyhoeddiad yn y gorffennol)

Trosolwg o'r Gymdeithas

Prif fusnes

Datgelu gwybodaeth

System aelodaeth ategol a gwybodaeth arall

Cofrestru / cadw / cais

cofrestru

Ymgeisiwch

Archebu lle gweithgaredd

System reoli

CHWILIO

Desg ymgynghori bywyd ar gyfer dinasyddion tramor

Mae gan Gymdeithas Ryngwladol Dinas Chiba bwynt cyswllt ar gyfer dinasyddion tramor yn Ninas Chiba i ymgynghori am wahanol bethau a ddigwyddodd yn eu bywydau bob dydd.Os oes gennych unrhyw broblemau neu eisiau siarad, mae croeso i chi gysylltu â ni.

* Ystod o dramorwyr yn ninas Chiba

① Y rhai sy'n byw yn Ninas Chiba, ② Y rhai sy'n gweithio yn Ninas Chiba, ③ Y rhai sy'n mynychu ysgol yn Ninas Chiba

iaith â chymorth

Saesneg, Tsieineaidd, Corëeg, Sbaeneg, Fietnameg

Cliciwch yma am daflenni amlieithog

Amser a lleoliad derbynfa

Os oes aelod o staff sy'n medru'r naill iaith a'r llall, yr aelod o staff fydd yn ei thrin.

Os nad oes unrhyw staff sy'n gallu siarad heblaw'r uchod neu mewn iaith, bydd yr ap cyfieithu yn ei drin.

Gwiriwch oriau agor, oriau cymudo staff sy'n gallu siarad ieithoedd tramor, a lleoliad y gymdeithas o'r canlynol.

Dull ymgynghori

Ymgynghori wrth y cownter

Gallwch ymgynghori yn ffenestr Cymdeithas Ryngwladol Dinas Chiba.

Rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi cadw lle.

Ymgynghori dros y ffôn

Rhif ffôn: 043 (245) 5750

Rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi cadw lle.

Ymgynghori trwy e-bost

Cwblhewch fanylion yr ymgynghoriad ar y ffurflen cadw yn "Ymgynghoriad Cadw Bywyd" isod.

Bydd y person â gofal yn cysylltu â chi yn ddiweddarach.

Gwarchodfa

Os byddwch yn cadw lle wrth ymgynghori, gallwch ymgynghori heb orfod aros.

Ymgynghoriad ar gyfer y rhai sy'n byw y tu allan i ddinas Chiba

Os ydych chi'n byw y tu allan i Ddinas Chiba, cysylltwch â Chanolfan Gyfnewid Ryngwladol Chiba neu'r ddesg ymgynghori yn eich ardal.